Konferencja „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

Konferencja „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”.


Data i miejsce:

20 kwietnia 2018r – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Organizatorzy:

Instytut Nauk Ekonomicznych

Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” i Naukowe Koło Ekonomistów

przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS”


Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, istotnego problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:
-Charakter i rodzaje wynagrodzeń instytucji finansowych za świadczone przez nie usługi
-Obowiązki informacyjne instytucji finansowych wobec klientów w odniesieniu do odpłatności za świadczone usługi
-Problem kalkulowania wysokości wynagrodzenia instytucji finansowych za świadczone usługi, adekwatność i odpowiedniość pobieranych opłat i prowizji do ponoszonych kosztów
-Ograniczenia (nakazy, zakazy) dotyczące dopuszczalności pobierania i wysokości wynagrodzenia za usługi finansowe
– Wpływ prawa konsumenckiego i uprawnień konsumenckich na wynagrodzenie instytucji finansowych
-Wynagrodzenie instytucji finansowych a regulacje dotyczące zasad świadczenia usług finansowych
-Nieuczciwe praktyki rynkowe i problem misselingu na tle odpłatności za usługi finansowe -Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe
-Prywatnoprawna ochrona klienta na rynku finansowym w odniesieniu do problemu odpłatności za usługi finansowe.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja do dnia 10 kwietnia 2018r. i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości i na konto organizatora.

Program: przejdź

Rejestracja: przejdź