Dołącz do nas

Czym się dzielimy?

  • serwis legislacyjny
  • etyka biznesu
  • raporty branżowe
  • wydarzenia branżowe
  • działalność PR
  • Eurofinas

 

Kto może przystąpić do ZPF ?

Członkiem Związku może być pracodawca tj. osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników, której podstawowym przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej usługi w zakresie sprzedaży kredytów i pożyczek konsumpcyjnych oraz wszelkich produktów i usług związanych z ich sprzedażą, w tym działalność bankową, usługi pośrednictwa, doradztwa i planowania finansowego, zarządzania wierzytelnościami, informacją gospodarczą i ubezpieczeniami oraz usługi wspomagające rynek finansowy, mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pracodawca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków ZPF winien złożyć:

  • Deklarację członkowską, w której deklaruje przystąpienie w poczet członków ZPF, podpisaną przez dwóch wprowadzających, aktualnych członków ZPF,
  • Ankietę członkowską ZPF,
  • Ankietę wstępnego audytu etycznego ZPF,
  • Komplet aktualnych dokumentów rejestrowych (Odpis KRS z ostatniego miesiąca, REGON, NIP).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Chcesz poznać szczegółowe warunki Członkostwa w ZPF? Zostaw dane do kontaktu wypełniając poniższy formularz.


FORMULARZ KONTAKTOWYPodane za pośrednictwem formularza dane osobowe przetwarzane będą przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w celach związanych ze współpracą (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

--

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w celach związanych z przekazywaniem informacji o członkostwie w ZPF

Pytanie weryfikacyjne – proszę o podanie prawidłowej wartości: