Czy skala zjawiska wyłudzeń i nadużyć w sektorze finansowym wciąż rośnie? Trwa 11. edycja badania KPF i EY

Czy skala zjawiska wyłudzeń i nadużyć w sektorze finansowym wciąż rośnie? Trwa 11. edycja badania KPF i EY

W 2017 roku ataki hakerskie dotknęły połowy polskich instytucji finansowych, przynosząc wielomilionowe straty. Nieustannie rośnie także liczba fałszerstw, kradzieży tożsamości oraz wyłudzeń kredytowych. Skalę wyłudzeń i nadużyć, zidentyfikowanych w poszczególnych latach, pomaga określić coroczne, prowadzone od 2009 roku, badanie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i EY „Nadużycia w sektorze finansowym”. Trwa właśnie kolejna edycja tego wyjątkowego projektu badawczego.

Badanie „Nadużycia w sektorze finansowym” to pierwsze badanie z zakresu wyłudzeń, które obejmuje niemal cały rynek finansowy. Jego celem jest zobrazowanie zjawiska nadużyć występujących w instytucjach działających w różnych sektorach rynku usług finansowych w Polsce. Adresatami zaproszenia do wypełnienia ankiety są eksperci, którzy na co dzień zajmują się przeciwdziałaniem nadużyciom, posiadający wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Instytucje, które odpowiadają założeniom co do zakresu podmiotowego badania, to banki, firmy leasingowe, instytucje pożyczkowe, firmy pośrednictwa kredytowego, zakłady ubezpieczeń, firmy telekomunikacyjne, a także centra usług wspólnych dedykowane branży finansowej.

Przeciwdziałanie nadużyciom w sektorze finansowym to ciągły wyścig z oszustami, którzy w błyskawicznym tempie opanowują nowe techniki i metody popełniania przestępstw. Instytucje starają się być zawsze o krok przed nimi. Szukając najlepszych metod przeciwdziałania nadużyciom, balansują pomiędzy skutecznością a ekonomią. EY, wraz z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych, po raz kolejny podjął się próby zbadania jak instytucje radzą sobie w tym wyścigu – mówi Mariusz Witalis, Partner EY.

Raport, który powstaje w oparciu o wyniki badania, przedstawia obserwacje i wnioski wspólne dla instytucji finansowych, które biorą udział w badaniu. Tym samym stanowi niezwykle ważny element w zakresie ochrony profesjonalnych uczestników rynku finansowego i wspierania ich stabilnego rozwoju.

Dla praktyków gospodarczych rynku finansowego niezmiernie ważnym jest, by posiadać wciąż aktualną wiedzę na temat skali oraz dostępnych możliwości i narzędzi do walki z wyłudzeniami. Na tak określone wyzwanie, musimy, także wspólnie, poszukiwać efektywnej odpowiedzi, korzystając z dynamicznego rozwoju nowych technologii w branży i stale doskonaląc swoje systemy do wykrywania oszustw pod kątem nowych metod i technik w obszarze wyłudzeń. Opracowanie, które powstaje w wyniku realizacji naszego wspólnego projektu badawczego, jest od wielu już lat źródłem praktycznych wskazówek, które pomagają w walce z tym zjawiskiem – wyjaśnia Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Raport z badania każdego roku jest prezentowany podczas Kongresu Antyfraudowego. W tym roku wydarzenie to odbędzie się 24 października w Warszawie.

Jak wskazuje ostatni raport z badania, nadużycia najczęściej dotyczą podstawowej działalności. Nie dziwi fakt, że banki najczęściej spotykają się z nadużyciami związanymi z wyłudzeniami kredytów, firmy leasingowe z przywłaszczeniem przedmiotu leasingu, a firmy pożyczkowe z wyłudzeniami pożyczek. Spośród badanych instytucji największy problem z cyberprzestępczością mają banki. Ubiegłoroczne badanie pokazało również, że pomimo różnic występujących pomiędzy badanymi instytucjami, wyzwania, z jakimi się mierzą oraz główne trendy, są aktualne dla wszystkich instytucji finansowych. Należą do nich: zauważalne nasilenie zjawiska cyberprzestępczości, dalsza specjalizacja funkcji antyfraud oraz stabilizacja w obszarze nakładów na walkę z nadużyciami.

Link do badania (edycja 2018): http://badanienaduzyc2018.badanie.net/

W celu uzyskania hasła do ankiety prosimy o kontakt pod adres fraudy@zpf.pl

Pełny raport z poprzedniego badania do pobrania TUTAJ.