Czy sytuacja rynkowa związana z pandemią COVID-19 zwiększa skalę nadużyć w sektorze finansowym?

Czy sytuacja rynkowa związana z pandemią COVID-19 zwiększa skalę nadużyć w sektorze finansowym?

Jak sytuacja rynkowa związana z epidemią koronawirusa wpływa na skalę nadużyć w sektorze finansowym? Które z technik stosowanych przez przestępców najczęściej spędzają sen z powiek ekspertom? Na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedzi w tegorocznej edycji badania ZPF i EY Polska pt. „Nadużycia w sektorze finansowym”.

Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja tego unikalnego projektu badawczego, prowadzonego cyklicznie od 2009 roku przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i EY Polska. To pierwsze badanie z zakresu wyłudzeń, które obejmuje niemal cały rynek finansowy. Jego celem jest monitorowanie skali zjawiska nadużyć występujących w instytucjach działających w różnych sektorach rynku usług finansowych w Polsce, a także kierunków zmian i trendów w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom. Badaniem objęte są banki, SKOK-i, instytucje pożyczkowe, firmy pośrednictwa kredytowego, firmy leasingowe oraz ubezpieczeniowe.

Problem wyłudzeń z roku na rok przybiera na sile – w ubiegłorocznej edycji badania potwierdziło to blisko 60% ekspertów. Firmy i instytucje finansowe muszą się mierzyć ze zmiennością schematów wykorzystywanych przez przestępców, niedostatkiem zasobów oraz brakiem świadomości klientów w tym zakresie, które ułatwiają „fraudsterom” nielegalne praktyki. Na przestrzeni ostatnich lat straty w wyniku popełnianych nadużyć wzrastają, mimo zwiększania nakładów na przeciwdziałanie tego typu przestępstwom.

– Fraudsterzy niestety natrafiają na coraz lepszy klimat społeczny dla wyłudzeń w naszym kraju. Z badań prowadzonych cyklicznie przez ZPF wynika, że ponad połowa Polaków dopuszcza świadome, nieuczciwe zachowania wobec instytucji udzielających kredytów. Tym bardziej badania eksperckie nad zjawiskiem nadużyć są tak ważne dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w naszym kraju. Potrzebne jest ciągłe pogłębianie i aktualizowanie wiedzy praktyków rynku finansowego, współpraca i współdzielenie informacji, w celu doskonalenia procedur i narzędzi stosowanych dla przeciwdziałania wyłudzeniom – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

W tym roku zakres analizy poszerzony został o kwestie związane z wpływem COVID-19 na rzeczywistość biznesową. Intencją twórców badania jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak instytucje finansowe odnajdują się w nowych realiach rynkowych i z jakimi trudnościami w walce z nadużyciami i nieprawidłowościami spotykają się w związku pojawieniem się epidemii.

– Kolejny raz mamy przyjemność jako EY Polska uczestniczyć w projekcie badawczym wspólnie ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych. Wszystkie edycje badania dotykają aktualnych problemów rynków finansowych. Nadużycia gospodarcze jako takie nie są nowością, ale aktualna pandemia COVID-19 może potencjalnie spotęgować ich nasilenie i konsekwencje. W tegorocznym badaniu zamierzamy, oprócz zdiagnozowania skali zjawiska, najczęściej występujących schematów wyłudzeń oraz aktualnych trendów w zapobieganiu naruszeniom, odpowiedzieć na pytanie o to, jak mocno pandemia przyczyniła się do wzrostu ilości nadużyć i rozmiarów strat ponoszonych w ich wyniku przez organizacje oraz jak przedsiębiorstwa odnajdują się w nowych realiach rynkowych i jakie nowe strategie działania podjęły w zakresie prewencji i zwalczania „fraudów”  – mówi Mariusz Witalis, Partner, lider Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Europie Centralnej i Środkowowschodniej.

Raport z badania zostanie zaprezentowany podczas XI Kongresu Antyfraudowego, 21 października br. w Warszawie.

Więcej informacji i pełny raport z poprzedniej edycji badania dostępny jest TUTAJ

Firmy zainteresowane udziałem w tegorocznym badaniu proszone są o kontakt: fraudy@zpf.pl