Darmowe prowadzenie konta oraz do 240 zł zwrotu dla Abonentów nc+ od eurobanku

W ramach współpracy między ITI Neovision S.A. i Euro Bankiem S.A., abonenci platformy nc+ mogą otrzymać na 2 lata darmowe prowadzenie nowoczesnego konta w eurobanku oraz zwrot w wysokości do 240 zł w ciągu roku za opłacanie abonamentu.

Aby skorzystać z akcji promocyjnej  „nc+ z Kontem” wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy w placówce banku lub na dedykowanej stronie www.konto-eurobank.pl/ncplus, wraz ze wskazaniem 5 pierwszych cyfr swojego Numeru Abonenta nc+, a następnie zawrzeć umowę o konto Prestige lub Active oraz umowę o kartę debetową.

Abonenci nc+, którzy założą konto mogą zyskać przez 2 lata benefity w postaci:

  • 0 zł za prowadzenie konta
  • zwrot opłaty miesięcznej  za posiadanie karty debetowej do konta
  • zwrot  prowizji za udzielenie Limitu w koncie.

Dodatkowo, abonenci nc+ mogą otrzymać zwrot w wysokości nawet 240 zł – wystarczy  przez kolejnych 12 miesięcy opłacać fakturę za abonament nc+ z konta eurobanku założonego w ramach promocji „nc+ z Kontem” oraz dokonać min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą do konta o łącznej wartości min. 50 zł.

Abonenci nc+ zyskują możliwość dołączenia do Programu „Rodzina i Przyjaciele” oferującego 5% zwrot za wydatki kartą na sport, rekreację i rozrywkę. Łącznie w ten sposób może na konto wrócić aż 720 zł rocznie.

Promocyjna oferta jest dostępna do 31 grudnia 2017 r. dla Abonentów nc+, którzy nie są posiadaczem lub współposiadaczem konta w eurobanku.

—————

Organizatorem Akcji promocyjnej „nc+ z Kontem” jest Euro Bank S.A. we współpracy z ITI Neovision S.A., właścicielem platformy cyfrowej nc+.

Akcja promocyjna „nc+ z Kontem” trwa do 31.12.2017 r.

Uczestnikiem Akcji może być osoba, która w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do niej nie była posiadaczem lub współposiadaczem konta dla osób fizycznych prowadzonego przez Bank oraz jest Abonentem nc+. Uczestnik może otrzymać nagrody pieniężne o łącznej wartości do 240 zł. Warunkiem otrzymania pierwszego bonusu w wysokości 20 zł jest spełnienie warunków, o których mowa w Regulaminie w terminie dwóch miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu podpisania z Bankiem  umowy Konta. Nagroda pieniężna zostaje przyznana za miesiące, w których warunki zostały spełnione.

Program „Rodzina i Przyjaciele” dotyczy kont Active i Prestige. Zwrot w Programie „Rodzina i Przyjaciele” wynosi maksymalnie 60 zł miesięcznie i dotyczy transakcji bezgotówkowych zrealizowanych kartami Posiadacza konta wydanymi do rachunku bieżącego objętego Programem.

Pozostałe warunki w tym opłaty i prowizje, Regulaminy: Akcji Promocyjnej, Wydawania i używania debetowych kart płatniczych, Konta dla osób fizycznych, Programu „Rodzina i Przyjaciele” dostępne są w placówkach Banku oraz na www.eurobank.pl.