Debata Okrągłego Stołu – Postępowanie Egzekucyjne

07/02/2012

Wspólny projekt KPF i Krajowej Rady Komorniczej: POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – DEBATA OKRĄGŁEGO STOŁU – doświadczenia, opinie, rekomendacje uczestników rynku.

Efektywne zarządzanie wierzytelnościami to aktualnie jedno z najbardziej istotnych zadań i celów uczestników rynku w Polsce. Okres spowolnienia gospodarczego, który w wielu sektorach gospodarki generuje u wierzycieli znacznych rozmiarów portfele należności nieregularnych, zwiększających koszty prowadzenia biznesu, stając się istotną barierą do zwiększenia inwestycji. Ta kwestia, o kardynalnym znaczeniu dla praktyków biznesu, będzie przedmiotem DEBATY interesariuszy procesu zarządzania wierzytelnościami, zorganizowanej w formule OKRĄGŁEGO STOŁU.

OKRĄGŁY STÓŁ umożliwi beneficjentom postępowania egzekucyjnego wyrażenie opinii i zaproponowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych, mających na celu nie tylko usprawnienie postępowania, ale również poprawę efektywności dochodzenia należności. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 6 marca 2012 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Do udziału w DEBACIE zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, KPF, PKPP Lewiatan, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz przedstawiciele samorządów oraz przemysłu finansowego (w tym ZBP, KZBS oraz KK SKOK).

Agenda: DEBATA OKRĄGŁEGO STOŁU