Decyzja Rady KPF o umorzeniu długu firmie GetBack S.A. w restrukturyzacji

Decyzja Rady KPF o umorzeniu długu firmie GetBack S.A. w restrukturyzacji

Rada Konferencji, na wniosek Zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji (dalej „Spółka”), wyraziła zgodę na zwolnienie Spółki z długu wobec Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, kierując się wyłącznie dobrem dużej grupy tzw. drobnych inwestorów, dla których takie działanie wierzycieli jest szansą na odzyskanie wyższej sumy ze środków, zainwestowanych przez nich uprzednio w GetBack S.A.

Rada i Zarząd KPF liczą na to, że nigdy nie powtórzą się praktyki, stosowane przez tę spółkę, które nie tylko stały się przyczyną poważnych problemów finansowych przedsiębiorstwa, ale również doprowadziły do dużego uszczerbku w kapitale społecznym rynku finansowego w Polsce.

Rada i Zarząd KPF mają też nadzieję, że zgoda na umorzenie zobowiązań wobec KPF zainspiruje również inne przedsiębiorstwa finansowe do podobnego działania, rekompensując w większym stopniu straty drobnych inwestorów i przyczyniając się do odbudowy i wzmacniania zaufania do rynku usług finansowych w Polsce.