Do Zarządu Ultimo S.A. dołącza Marek Czystołowski

Z początkiem marca 2020 roku do Zarządu Ultimo S.A. dołączył Marek Czystołowski, który już od lipca 2019 roku pełni funkcję Chief Operating Officera.

Nadzoruje zespoły Strategii, Kanałów Cyfrowych, Modeli i Analiz, Windykacji Polubownej, Windykacji Prawnej i Wsparcia Operacji. Posiada szeroką wiedzę na temat zarządzania wierzytelnościami. Z Ultimo związany jest od 2009 roku i w tym czasie skutecznie zarządzał projektami doskonalącymi działania i procesy operacyjne oraz wdrażał nowe rozwiązania. Odpowiadał za opracowywanie i optymalizowanie strategii windykacyjnych. Współtworzył również plany i cele strategiczne oraz czuwał nad ich wdrażaniem.

W latach 2015-2017, pełnił funkcję Dyrektora Biura Ryzyka Kredytowego w spółce TAKTO Finanse (Grupa Ultimo), odpowiedzialnego za politykę ryzyka kredytowego, wdrożenia i utrzymanie modeli scoringowych, politykę zwalczania wyłudzeń oraz budowanie narzędzi analitycznych wspierających proces kredytowania.

Marek Czystołowski posiada tytuł Doktora Nauk Matematycznych zdobyty na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Matematyki i Informatyki.