Do ZPF dołączyło BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powstała w 2007 roku. Należy do Grupy Kapitałowej BEST. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest BEST S.A., której przedmiotem działalności jest windykacja należności nieregularnych. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie na rynku obrotu wierzytelnościami. Towarzystwo natomiast specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami wierzytelności

Połączenie kompetencji obu tych firm – z zakresu windykacji należności oraz zarządzania funduszami – pozwala na świadczenie pełnego zakresu usług na rzecz inwestorów i daje gwarancję sprawnego działania. W aktywach funduszy zarządzanych przez BEST TFI S.A. znajdują się obecnie portfele wierzytelności o nominalnej wartości ponad 20 mld złotych.

– Włączenie naszego Towarzystwa w struktury Związku Przedsiębiorstw Finansowych to dla nas ważny sygnał, że w tak kluczowym dla branży finansowej środowisku głos takich spółek jak nasza jest ważny. Dziękujemy Radzie Związku za tę decyzję i zapewniamy, że z zaangażowaniem i otwartością będziemy uczestniczyć w organizowanych przez Związek spotkaniach – komentuje Jarosław Zachmielewski, Członek Zarządu BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Gratulujemy i serdecznie witamy w gronie Członków Związku!