Doradca KPF wybrany do Grupy Roboczej ESMA

Doradca KPF wybrany do Grupy Roboczej ESMA

Doradca Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych ds. Ładu Korporacyjnego, dr Krzysztof Grabowski, został wybrany do Roboczej Grupy Konsultacyjnej Corporate Finance Standing Committee w ESMA (European Securities and Markets Authority), czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. W trakcie trwającej dwa lata kadencji, będzie w tej istotnej dla stabilności rynku finansowego instytucji jedynym reprezentantem Polski.

Komitet Stały ds. Finansów Korporacyjnych to gremium odpowiedzialne w ramach ESMA za realizację prac, związanych z dyrektywą prospektową i ładem korporacyjnym, a także dotyczących ujawniania większościowych akcjonariuszy zgodnie z dyrektywą o przejrzystości.

Komitet Stały dba o spójną implementację regulacji unijnych oraz ich stosowanie przez urzędy nadzoru w państwach członkowskich, a także przygotowuje projekty regulacji poziomu 2 i 3 w zakresie dyrektyw prospektowej oraz o przejrzystości. W obszarze ładu korporacyjnego Komitet Stały stanowiska wspomaga prace ESMA dotyczące regulacji prawa papierów wartościowych. W razie potrzeby doradza Komisji Europejskiej w zakresie możliwych zmian w stosownych dyrektywach poziomu 1. (http://www.esma.europa.eu/page/Corporate-Finance-SC)

Od 1 grudnia w grupie roboczej tej ważnej instytucji ESMA będzie uczestniczył dr Krzysztof Grabowski. Jego kadencja potrwa dwa lata – do 30 listopada 2017 roku.

Dr Krzysztof Grabowski uczestniczy w pracach legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. Obecnie pełni również funkcję arbitra i mediatora Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w ramach ESMA jest także członkiem Securities and Markets Stakeholder Group. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich oraz wykłada na seminariach i warsztatach z zakresu rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu.

–  Ogromne doświadczenie oraz interdyscyplinarna wiedza dr. Krzysztofa Grabowskiego powiększa kompetencje KPF jako strony społecznej w procesie legislacyjnym, ale jednocześnie jest wykorzystywana z dużym pożytkiem dla środowiska samorządowego kilku sektorów rynku finansowego, reprezentowanego przez KPF w takich obszarach jak realizacja programu etycznego, administrowanie pracami Komisji Etyki oraz udział w zarządzaniu programami edukacji, inicjowanymi w KPF – komentuje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.