Doradca KPF wybrany do Grupy Roboczej ESMA

07/12/2015

Doradca Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych ds. Ładu Korporacyjnego, dr Krzysztof Grabowski, został wybrany do Roboczej Grupy Konsultacyjnej Corporate Finance Standing Committee w ESMA (European Securities and Markets Authority), czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. W trakcie trwającej dwa lata kadencji, będzie w tej istotnej dla stabilności rynku finansowego instytucji jedynym reprezentantem Polski.

Komitet Stały ds. Finansów Korporacyjnych to gremium odpowiedzialne w ramach ESMA za realizację prac, związanych z dyrektywą prospektową i ładem korporacyjnym, a także dotyczących ujawniania większościowych akcjonariuszy zgodnie z dyrektywą o przejrzystości.

Komitet Stały dba o spójną implementację regulacji unijnych oraz ich stosowanie przez urzędy nadzoru w państwach członkowskich, a także przygotowuje projekty regulacji poziomu 2 i 3 w zakresie dyrektyw prospektowej oraz o przejrzystości. W obszarze ładu korporacyjnego Komitet Stały stanowiska wspomaga prace ESMA dotyczące regulacji prawa papierów wartościowych. W razie potrzeby doradza Komisji Europejskiej w zakresie możliwych zmian w stosownych dyrektywach poziomu 1. (http://www.esma.europa.eu/page/Corporate-Finance-SC)

Od 1 grudnia w grupie roboczej tej ważnej instytucji ESMA będzie uczestniczył dr Krzysztof Grabowski. Jego kadencja potrwa dwa lata – do 30 listopada 2017 roku.

Dr Krzysztof Grabowski uczestniczy w pracach legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz prawa spółek na poziomie krajowym i unijnym. Obecnie pełni również funkcję arbitra i mediatora Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, a w ramach ESMA jest także członkiem Securities and Markets Stakeholder Group. Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich oraz wykłada na seminariach i warsztatach z zakresu rynku kapitałowego, ładu korporacyjnego i etyki biznesu.

–  Ogromne doświadczenie oraz interdyscyplinarna wiedza dr. Krzysztofa Grabowskiego powiększa kompetencje KPF jako strony społecznej w procesie legislacyjnym, ale jednocześnie jest wykorzystywana z dużym pożytkiem dla środowiska samorządowego kilku sektorów rynku finansowego, reprezentowanego przez KPF w takich obszarach jak realizacja programu etycznego, administrowanie pracami Komisji Etyki oraz udział w zarządzaniu programami edukacji, inicjowanymi w KPF – komentuje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.