Dr Krzysztof Grabowski powołany do ESMA Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG)

17/12/2013

Dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. ładu Korporacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce został powołany do ESMA Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG). 2,5-roczna kadencja Krzysztofa Grabowskiego rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r.

ESMA (European Securities and Markets Authority) jest, obok EBA i EIOPA, jednym z trzech centralnych organów Unii Europejskiej, regulujących i nadzorujących unijne rynki finansowe. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady, SMSG została utworzona w 2010 r. jako niezależne ciało działające przy ESMA, ułatwiające prowadzenie konsultacji z uczestnikami rynku finansowego. Do podstawowych zadań Grupy należy doradzanie w zakresie zadań realizowanych przez ESMA, dotyczących tworzenia i wdrażania standardów technicznych oraz rekomendacji, a także przy ocenie potencjalnego wpływu projektowanych regulacji, standardów i rekomendacji. SMSG może też opracowywać opinie i porady dotyczące innych zadań realizowanych przez ESMA. SMSG zbiera się co najmniej cztery razy w roku, a jej stanowiska, porady i opinie są publikowane na stronie internetowej ESMA: http://www.esma.europa.eu/.

W skład SMSG wchodzi 30 osób. Od 1 stycznia 2014 r. uczestniczyć w niej będą przedstawiciele 17 państw członkowskich, reprezentujący główne grupy interesariuszy. Są to przedstawiciele konsumentów (4), użytkowników usług finansowych (5), instytucji finansowych (10), pracowników instytucji finansowych (2), małych i średnich przedsiębiorstw (1) oraz akademicy (8).

Steven Maijoor, Przewodniczący ESMA, powiedział: “SMSG wnosi istotny wkład w rozwój polityki ESMA, dostarczając cennych informacji na temat naszych działań regulacyjnych, w zakresie, w jakim działania te mogą potencjalnie wpływać na różnych uczestników rynków finansowych. Nie mogę się doczekać pracy z nowym składem SMSG, chcemy poruszyć wiele ważnych kwestii”.