Dr Krzysztof Grabowski powołany do ESMA Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG)

Dr Krzysztof Grabowski powołany do ESMA Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG)

Dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. ładu Korporacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce został powołany do ESMA Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG). 2,5-roczna kadencja Krzysztofa Grabowskiego rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r.

ESMA (European Securities and Markets Authority) jest, obok EBA i EIOPA, jednym z trzech centralnych organów Unii Europejskiej, regulujących i nadzorujących unijne rynki finansowe. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady, SMSG została utworzona w 2010 r. jako niezależne ciało działające przy ESMA, ułatwiające prowadzenie konsultacji z uczestnikami rynku finansowego. Do podstawowych zadań Grupy należy doradzanie w zakresie zadań realizowanych przez ESMA, dotyczących tworzenia i wdrażania standardów technicznych oraz rekomendacji, a także przy ocenie potencjalnego wpływu projektowanych regulacji, standardów i rekomendacji. SMSG może też opracowywać opinie i porady dotyczące innych zadań realizowanych przez ESMA. SMSG zbiera się co najmniej cztery razy w roku, a jej stanowiska, porady i opinie są publikowane na stronie internetowej ESMA: http://www.esma.europa.eu/.

W skład SMSG wchodzi 30 osób. Od 1 stycznia 2014 r. uczestniczyć w niej będą przedstawiciele 17 państw członkowskich, reprezentujący główne grupy interesariuszy. Są to przedstawiciele konsumentów (4), użytkowników usług finansowych (5), instytucji finansowych (10), pracowników instytucji finansowych (2), małych i średnich przedsiębiorstw (1) oraz akademicy (8).

Steven Maijoor, Przewodniczący ESMA, powiedział: „SMSG wnosi istotny wkład w rozwój polityki ESMA, dostarczając cennych informacji na temat naszych działań regulacyjnych, w zakresie, w jakim działania te mogą potencjalnie wpływać na różnych uczestników rynków finansowych. Nie mogę się doczekać pracy z nowym składem SMSG, chcemy poruszyć wiele ważnych kwestii”.