Dwucyfrowy wzrost na europejskim rynku kredytów konsumenckich

Dwucyfrowy wzrost na europejskim rynku kredytów konsumenckich

O 12,7% wzrosła na koniec 2015 roku sprzedaż kredytów przez instytucje finansowe zrzeszone w Eurofinas (banki i firmy finansowe) w odniesieniu do roku 2014 i  wyniosła 423,1 miliardów EUR. Wyniki z corocznego badania Eurofinas 2015 Annual Survey wskazują na wzrost liczby nowo udzielonych kredytów we wszystkich kategoriach.  

Statystyki Eurofinas pokazują 6,2% wzrost wartości nowo udzielonych kredytów  konsumpcyjnych w 2015 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 2015 r. udzielono ich na wartość 300,5 mld EUR, a to  oznacza  wzrost o 8,26%. Udział nowych kredytów na cele gospodarcze  i hipotecznych w całkowitej sprzedaży  jest niższy. Mimo tego, w obu kategoriach obserwujemy  znaczący wzrost odpowiednio o 18,7% i 36,1%. W kategorii kredytów konsumenckich, kredyty gotówkowe  stanowiły około jednej czwartej nowo udzielonych kredytów przyznanych w 2015 roku,  a rewolwingowe  nieco ponad jedną trzecią.

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w obszarze finansowania zakupu samochodów nowych i używanych. W kategorii finansowania nowych samochodów na cele biznesowe notowany jest wzrost o 12,7%. Z kolei w kategorii finansowania samochodu na cele prywatne o 11%. Podobne wzrosty widoczne są w segmencie samochodów używanych – w kategorii finansowania takiego samochodu na cele biznesowe notowany jest wzrost o 11,8% w odniesieniu do roku 2014, z kolei w kategorii finansowanie samochodu na cele prywatne o 15,1%. Kolejne wzrosty obserwujemy w kategorii pojazdów użytkowych i innych pojazdów takich jak motocykle, czy przyczepy kempingowe odpowiednio o  11,2% i 12,8%.

Wyniki wskazują, że w kategorii kredytów gospodarczych największe wzrosty notowały: Hiszpania – wzrost o 148,0% i Francja – o 56,0%.

Zagregowane dane dotyczące kredytów konsumenckich dla 2015 r. wykazują silne wzrosty dla niemal wszystkich krajów, gdzie działają członkowie Eurofinas. Norwegia, Czechy i Holandia osiągnęły najwyższe wzrosty w kategorii nowo udzielonych  kredytów konsumenckich przekraczające 20%. Francja jest jedynym krajem, który odnotował bardzo niewielki spadek udzielonych kredytów konsumenckich.

Valentino Ghelli, przewodniczący Eurofinas  podkreśla znaczenie, jakie dla tych bardzo dobrych wyników ma to, że konsumpcja rośnie na prawie wszystkich rynkach europejskich w 2015 r. Wiele czynników ma w tym swój pozytywny wkład – polityka pieniężna, niskie ceny energii i napływ imigrantów. Do końca 2016 oczekuje się, że wydatki konsumentów pozostaną motorem wzrostu, a Komisja Europejska prognozuje wzrost PKB o 1,9% w UE i 1,7% dla strefy EURO. „Podczas, gdy wiadomości są tak dobre  – dodaje Ghelli –  instytucje kredytowe powinny zachować ostrożny optymizm, ponieważ środowisko biznesowe jest obecnie otoczone ryzykiem i niepewnością, które mogą mieć duży wpływ na rozwój sytuacji rynkowej.”

Dane pochodzą z corocznego raportu Eurofinas (European Federation of Finance House Associations) i w sposób syntetyczny opisują sytuację w zakresie sprzedaży kredytów konsumenckich w takich krajach jak: Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.