Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF w gremium doradczym Ministerstwa Finansów

Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF w gremium doradczym Ministerstwa Finansów

Mecenas Marcin Czugan, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce znalazł się w składzie Zespołu Roboczego ds. długoterminowych instrumentów dłużnych. Grupa została powołana przez Radę Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów. Czugan jest drugim, obok dra Krzysztofa Grabowskiego, przedstawicielem KPF, zasiadającym w jednym z trzech tego typu gremiów.

Głównym zadaniem Zespołu Roboczego ds. długoterminowych instrumentów dłużnych będzie  wypracowanie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie jednolitej licencji bankowej, a także rozwiązań stymulujących funkcjonalność listów zastawnych oraz subpartycypacji. W pracach weźmie udział 13 osób.

Przypomnijmy, że wcześniej Ministerstwo Finansów powołało do życia dwa inne zespoły robocze, które w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego analizować będą dwa obszary funkcjonowania: transparentność i bezpieczeństwo oraz infrastrukturę rynku kapitałowego. W obu zespołach znalazł się przedstawiciel Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, dr Krzysztof Grabowski – Doradca ds. Ładu Korporacyjnego KPF.