EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI z obszaru kredytów hipotecznych

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI z obszaru kredytów hipotecznych

W dniu 26 kwietnia 2012 roku w Warszawie odbędzie się konferencja „Efektywne zarządzanie wierzytelnościami z obszaru kredytów hipotecznych” organizowana wspólnie przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

Dojrzewanie portfeli kredytów hipotecznych, rosnące saldo kredytów nieregularnych, pogarszająca się jakość portfela, skomplikowany charakter konsekwencji tego zjawiska i potencjalnie silny wpływ na pozycję finansową oraz rynkową banków, na scenariusze i realizowane strategie biznesowe WYMAGA PAŃSTWA UDZIAŁU W TEJ KONFERENCJI.

KONFERENCJA BĘDZIE ŹRÓDŁEM W POZYSKANIU POŻYTECZNEJ WIEDZY NA TEMAT:
– aktualnej sytuacji w obszarze jakości portfeli i wariantów rozwoju sytuacji w tym zakresie – głównych źródeł ryzyka dla banków kredytujących zakupy nieruchomości mieszkalnych
– narzędzi i metod skutecznej windykacji w aktualnym otoczeniu prawnym – rekomendowanych zmian w otoczeniu prawnym, umożliwiających poprawę efektywności w windykacji należności z obszaru kredytów hipotecznych
– najbardziej efektywnego modelu transferu portfeli wierzytelności z punktu widzenia konsekwencji prawno – podatkowych dla banku
– rekomendowanych, optymalnych strategii biznesowych radzenia sobie ze skutkami rosnącego salda nieregularnych należności w portfelach kredytów hipotecznych

MODERATORAMI DYSKUSJI PODCZAS KONFERENCJI I JEJ PANELISTAMI BĘDĄ WYBITNI PRZEDSTAWICIELE I PRAKTYCY:
– nadzoru nad rynkiem finansowym
– rynku bankowego
– rynku zarządzania wierzytelnościami
– rynku mieszkaniowego i wycen nieruchomości
– doradztwa prawno-podatkowego
– środowiska komorniczego

Zapraszamy do udziału: Banki uniwersalne, Banki hipoteczne, Banki spółdzielcze, Firmy zarządzające wierzytelnościami, Kancelarie prawne, Firmy obrotu wierzytelnościami, Firmy obracające informacją gospodarczą oraz Firmy ubezpieczeniowe.

Zapraszamy: kadrę zarządzają i dyrektorów departamentów prawnych, sprzedaży, ryzyka, restrukturyzacji, compliance.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA: