Ekspertyza na temat funkcjonowania niebankowego sektora finansowego w Polsce

Ekspertyza na temat funkcjonowania niebankowego sektora finansowego w Polsce

Kancelaria Senatu RP, Biuro Analiz i Dokumentacji, opublikowało ekspertyzę pt. „Analiza regulacji dotyczących funkcjonowania niebankowych instytucji finansowych pod kątem należytej ochrony interesów ekonomicznych i prawnych ich klientów”, której autorem jest Radca Prawny Mirosława Szakun oraz dr Mirosław Augustyn Bieszki z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Ekspertyza to godne polecania, znakomite kompendium wiedzy. Analizuje polskie otoczenie prawne niebankowego sektora finansowego (głównie niebankowych firm pożyczkowych), prezentując także główne regulacje europejskie, odnoszące się do funkcjonowania shadow banking. Jednocześnie w sposób pogłębiony analizuje tło i kontekst ekonomiczny oraz prawny (w tym jego wymiar polski i europejski) terminu, który jest w Polsce często nadużywany lub wprost używany niewłaściwie, tj.: shadow banking, a także parabank.

 

Ekspertyza jest dostępna do pobrania tutaj: POBIERZ