ERIF Biuro Informacji Gospodarczej już nie tylko rejestrem dłużników

Od drugiej połowy września br. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. działa pod nową nazwą – ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A (w skrócie ERIF BIG). Jako promotor na polskim rynku informacji pozytywnej firma chce, aby nowa nazwa była neutralna i nie sugerowała, że w bazie ERIF są tylko informacje gospodarcze o zadłużeniu firm i konsumentów. Zwłaszcza, że około połowa danych w biurze informacji gospodarczej ERIF to obecnie informacje pozytywne o sumiennie spłacanych pożyczkach, a także terminowo opłacanych rachunkach, fakturach i innych zobowiązaniach. Zmiana nazwy i logotypu przebiega pod hasłem „ERIF buduje historie”. Ma to podkreślić, że budowanie pozytywnej historii płatniczej zyskuje na znaczeniu również w Polsce – wzorem innych dojrzałych rynków oraz systemów wymiany informacji o kredytobiorcach i klientach dostawców usług i produktów.

logo_erif_raportERIF BIG, oprócz zmiany nazwy, odświeży też swój znak graficzny. Nowy logotyp marki jest nowoczesny, optymistyczny, ciekawy i inspirujący oraz łatwy do zapamiętania. Kojarzy się z energią, ruchem i dynamizmem, które to cechy doskonale oddają atrybuty aktywnej wymiany danych gospodarczych wśród wszystkich uczestników rynku za pośrednictwem ERIF BIG.  Dodatkowo sugeruje, że firma stojąca za nim jest zdecydowana i nastawiona na dialog.

Wartości, które symbolizuje nowy logotyp, były nam bliskie od początku istnienia ERIF-a – mówi prezes zarządu spółki, Edyta Szymczak. – Dlatego chcieliśmy je odpowiednio wyeksponować. Celem wprowadzanych zmian jest także budowanie wizerunku firmy specjalizującej się nie tylko w pozyskiwaniu i udostępnianiu informacji negatywnej, ale także w gromadzeniu informacji pozytywnej od szerokiego grona dostawców usług. Dostępność kompleksowych danych o zachowaniach płatniczych konsumentów i firm będzie trwale sprzyjać  kształtowaniu właściwych postaw wobec wszystkich kategorii wierzycieli usług finansowych i niefinansowych. Ruch, który wykonaliśmy, to widoczny znak tego, że liczą się zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne przy ocenie ryzyka i w zarządzaniu wierzytelnościami. Ten właśnie aspekt szczególnie chcieliśmy podkreślić w naszym nowym image’u. Dlatego zrezygnowaliśmy z nieoddającego w pełni zakresu naszej działalności członu „Rejestr Dłużników”. Nie zmieni się natomiast jedno – dalej będziemy twardo stać na straży rzetelności płatniczej i transparentności w obrocie gospodarczym.

Od momentu powstania Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. był motorem zmian w branży wymiany informacji gospodarczej w Polsce. Firma jako pierwsza, i jak dotąd jedyna w kraju, regularnie weryfikuje wielkość swojej bazy danych gospodarczych. W związku z tym co kwartał publikuje  raport z poświadczonymi przez niezależną instytucję audytorsko–doradczą danymi dotyczącymi wielkości i struktury bazy. Spółka jako pierwsza w kraju zaczęła również prowadzić szerokie akcje edukacyjne na temat działania biur informacji gospodarczej. Wyjaśniała w nich nie tylko rangę funkcjonującej na rynku od dawna informacji negatywnej, ale przede wszystkim podkreślała, jak wiele korzyści niesie ze sobą budowanie w BIG pozytywnej historii płatniczej o wywiązywaniu się z zapłaty za swoje zobowiązania. Historycznie BIG-i kojarzyły się jedynie z negatywnymi informacjami gospodarczymi, potocznie zwanymi rejestrami długów lub dłużników. ERIF BIG od dawna promuje w środowiskach biznesowych, związanych z oceną ryzyka ideę dostępu do kompleksowej informacji na temat kultury płatniczej klienta. Zaznacza przy tym, że jest to możliwe m.in. za pośrednictwem bezpiecznej pod względem technologicznym i prawnym instytucji, jaką jest biuro informacji gospodarczej. Obecnie rynek oczekuje już szerszego spojrzenia na swoich potencjalnych klientów czy kontrahentów.

Informacja pozytywna, np. o regularnym płaceniu comiesięcznych rachunków czy terminowej spłacie nawet niewielkiego kredytu, mówi o kliencie i jego wiarygodności finansowej znacznie więcej niż brak jakiejkolwiek informacji na temat jego zwyczajów płatniczych. Za pomocą informacji pozytywnej zarówno indywidualni klienci, jak również przedsiębiorcy mogą dbać o swoje finanse. Mają też możliwość świadomego budowania przejrzystej historii płatniczej oraz dbania o wiarygodność płatniczą. Inne kraje, nie tylko europejskie, korzystają już z takich kompleksowych danych od dawna. Potwierdzają to wyniki badania ACCIS (The European Credit Information Landscape. An analysis of a survey of credit bureaus in Europe) oraz World Bank Group  (Global Credit Reporting Program).

ERIF BIG S.A. już w 2012 roku rozpoczął projekt poświęcony budowaniu pozytywnej historii płatniczej infoPozytywni, a w 2015 roku wprowadził do kalendarza nowe święto Dzień Informacji Pozytywnej. Jest on obchodzony 21 maja. To jeden z elementów działań edukacyjnych, prowadzonych przez firmę. Ma on uzmysłowić tak firmom i instytucjom, jak i samym konsumentom wartość tego typu informacji udostępnianych przez BIG-i, które są niezbędne w ocenie wiarygodności płatniczej. Na dzień 4 lipca 2016 roku w bazie danych ERIF znajdowało się ponad 5 mln spraw o łącznej wartości prawie 25 mld zł, z czego 2,1 mln to informacje pozytywne.

***

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to jedno z pięciu działających w Polsce biur informacji gospodarczej i jedyne, którego baza danych jest cyklicznie w odstępach kwartalnych weryfikowana przez biegłego rewidenta już od końca 2011 roku. Jego zadaniem jest przyjmowanie, przechowywanie oraz ujawnianie informacji gospodarczych o dłużnikach posiadających zaległe zobowiązania, a także o podmiotach, które terminowo regulują zobowiązania. Zamieszczenie negatywnych informacji w rejestrze dłużników prowadzonym przez ERIF może utrudniać lub uniemożliwiać dłużnikom korzystanie z produktów bankowych, uzyskiwanie pożyczek, zakupów ratalnych, czy zawieranie umów z dostawcami usług np. telekomunikacyjnych. Sumienni płatnicy mają natomiast możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej i dzięki temu łatwiejszego zawierania umów  lub negocjowania lepszych warunków umownych. Po wejściu w życie nowej Ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych informacje o nierzetelnych płatnikach może, przy zachowaniu warunków opisanych w ustawie, zamieszczać praktycznie każdy przedsiębiorca i osoba fizyczna. ERIF współpracuje z bankami, pozabankowymi instytucjami finansowymi, firmami telekomunikacyjnymi, leasingowymi, ubezpieczeniowymi oraz zarówno z dużymi przedsiębiorstwami, jak i firmami z sektora MŚP ze  wszystkich branż gospodarki. W gronie klientów ERIF BIG S.A. znajdują się również. fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego i spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin oraz po ostatniej nowelizacji  sądy powszechne. Systematycznie również upowszechnia wiedzę na temat korzyści dla konsumentów i firm z budowania swojej pozytywnej historii płatniczej.