Deklaracja Pośredników Finansowych

Deklaracja Pośredników Finansowych to dokument szczegółowo opisujący zasady postępowania, jakie wyznaczają sobie pośrednicy finansowi w relacjach ze wszystkimi interesariuszami rynku. Do wzmacniania zaufania niezbędna jest współpraca. Dlatego ZPF wystosowała do kilkuset adresatów zaproszenie do współpracy w monitorowaniu stosowania zasad dobrych praktyk, zawartych w Deklaracji Pośredników Finansowych. W gronie zaproszonych do współpracy są przede wszystkim dostawcy produktów finansowych, w których sprzedaży uczestniczą pośrednicy, czyli w głównej mierze banki i firmy ubezpieczeniowe. Zaproszenie zostało wysłane do największych organizacji konsumenckich oraz podmiotów uczestniczących w rozstrzyganiu sporów w modelu alternatywnym do sądów. Zaproszenie skierowano też do organizacji samorządowych skupiających instytucje finansowe, w tym do Związku Banków Polskich, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Polskiej Izby Ubezpieczeń. Nie zamierzając wkraczać w doświadczenia i dorobek Związku Firm Doradztwa Finansowego oraz Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, zaproszenia do współpracy skierowano również do tych siostrzanych organizacji.

 

okladka-deklaracja-250DO POBRANIA:

Deklaracja Pośredników Finansowych – czerwiec 2015