Rejestr nierzetelnych praktyk

Apel o zachowanie standardów etycznych na rynku pośrednictwa finansowego

Poprawa koniunktury na rynku pośrednictwa kredytowego nie może być usprawiedliwieniem dla nierzetelnych praktyk w sektorze usług finansowych. Apel Związku Przedsiębiorstw Finansowych o zachowanie standardów etycznych w konkurowaniu na rynku usług pośrednictwa finansowego: ZPF wzywa do współdziałania wszystkie przedsiębiorstwa tego sektora dla wykluczenia praktyk nieuczciwej konkurencji.

Aktualnie już wiele badań pokazuje systematyczną poprawę koniunktury na rynku kredytowym dla gospodarstw domowych. Wskazania Barometru ZPF-IRG SGH są zapowiedzią dalszych, pozytywnych zmian. Z tym większą troską ZPF przyjmuje do wiadomości powtarzające się informacje o nierzetelnych praktykach biznesowych części uczestników rynku pośrednictwa finansowego. Mają one tym większe, negatywne znaczenie, iż dotyczą firm powszechnie uznawanych za największe w tym sektorze. Współdziałanie przedsiębiorstw sektora dla wykluczenia nierzetelnych praktyk jest konieczne dla zachowania i wzmocnienia zaufania, jakim gospodarstwa domowe, kontrahenci, w tym głównie banki mogą obdarzać doradców kredytowych.

Wśród zgłaszanych praktyk są między innymi takie, w których przedstawiciele danej firmy podszywają się pod klientów zainteresowanych kupnem nieruchomości i wsparciem w uzyskaniu kredytu, a następnie bezpodstawnie wskazują rzekome błędy doradców firm konkurencyjnych. Celem takich działań jest pozyskanie do własnej sieci sprzedaży pracowników firm konkurencyjnych lub pozyskania do niej deweloperów. Podobny cel zapewne mają nierzetelne praktyki, polegające na przekazywaniu zgoła całkowicie nieprawdziwych informacji na temat sytuacji konkretnej firmy jej partnerom, czy kontrahentom.

Zgodnie ze Statutem organizacji, Związek Przedsiębiorstw Finansowych działa m.in. na rzecz budowania i utrzymywania wizerunku przemysłu finansowego jako środowiska działającego zgodnie z prawem, kierującego się uczciwością kupiecką i stosującego najwyższe standardy etyczne. Dlatego ZPF jest instytucją uprawnioną do manifestacji sprzeciwu wobec karygodnych praktyk nieuczciwej konkurencji, które godzą w interesy firm finansowych oraz dobre imię całego rynku finansowego.

W związku z powyższym wzywam Członków i Sympatyków Związku Przedsiębiorstw Finansowych, jako organizacji powołanej do kształtowania pozytywnych postaw na rynku kredytów i pożyczek, do wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec działań nieuczciwej konkurencji. W przypadku zidentyfikowania nierzetelnych praktyk, opisanych w tym apelu, zwracamy się o przekazywanie informacji w tej sprawie na adres mailowy: etyka@zpf.pl . Informacje te zostaną przedstawione powołanej przy ZPF Komisji Stałej Sektora Pośrednictwa Finansowego, dla zwiększenia siły wspólnego przeciwdziałania tego typu praktykom. Liczę na Państwa wsparcie, gdyż jestem przekonany, że jako Instytucja zrzeszająca uczestników rynku finansowego jesteśmy zobowiązani do obrony zasad uczciwego współdziałania na rynku finansowym.

 

Marcin Czugan
Prezes Zarządu ZPF

 

 

Zgłoszenie nierzetelnej praktyki

Przypadki nierzetelnych praktyk biznesowych wraz z ich opisem prosimy zgłaszać pod adresem:

etyka@zpf.pl