eurobank wprowadza „Pożyczkę energooszczędną”

„Pożyczka energooszczędna” to nowa propozycja eurobanku dla osób planujących remont w celu podniesienia efektywności energetycznej domu lub mieszkania. Produkt jest elementem prowadzonej obecnie przez bank kampanii  #BezSmogu – powstał we współpracy z EBOiR w ramach Programu Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych – PolREFF.  

„Pożyczka energooszczędna” to specjalna oferta pożyczki przygotowana przez eurobank (uczestniczący w Programie Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych – PolREFF) we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Nowy produkt wspiera inwestycje w technologie pozwalające oszczędzać energię w domach oraz obniżyć rachunki przy jednoczesnym dbaniu o środowisko. Pożyczka dostępna jest w kwotach od 5 000 zł do 120 000 zł na okres kredytowania od 3 do 108 rat. Co ważne, klienci eurobanku mogą skorzystać z obu poniższych rabatów jednocześnie i zyskać zwrot kosztów pożyczki w kwocie nawet do 1500 zł:

 • zwrot 5% kwoty pożyczki (maksymalnie 500 zł) – jeśli co najmniej 50% środków z pożyczki zostanie przeznaczonych na energooszczędne rozwiązania dla domu, wskazane w Programie PolREFF, m.in. na:
   • wymianę okien i drzwi
   • zakup i wymianę kotłów grzewczych
   • docieplenie ścian, dachu i podłóg
   • wykorzystanie energii słonecznej
   • modernizację oświetlenia oraz systemu wentylacyjnego

i/lub

 • zwrot 10% ceny brutto zakupu pompy ciepła, kotła gazowego lub kotła na biomasę (maksymalnie 1 000 zł) – jeśli pożyczka zostanie przeznaczona na ten cel. Liczba tych zwrotów jest limitowana do 500 sztuk.

Aby uzyskać rabat w postaci zwrotu kosztów pożyczki, wystarczy spełnić łącznie dwa warunki: przy zawieraniu z bankiem umowy kredytowej należy wypełnić deklarację wykorzystania środków z pożyczki na energooszczędne rozwiązania dla domu, a następnie w ciągu 3 miesięcy dostarczyć do placówki eurobanku lub przesłać za pośrednictwem eurobank online rachunki imienne lub faktury potwierdzające wykorzystanie środków zgodnie ze złożoną deklaracją. Po spełnieniu tych warunków eurobank wypłaci rabat na konto, na które zostały przelane środki z „Pożyczki energooszczędnej”. Suma dokonanych zwrotów nie może jednak przekroczyć sumy zapłaconej prowizji i opłaty przygotowawczej.

„Pożyczka energooszczędna” dostępna jest w placówkach eurobanku od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 16,40%.

Dodatkowo, osoby zainteresowane modernizacją swojego domu przy zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań mogą skorzystać z wirtualnego doradcy PolREFF oraz kalkulatora oszczędności na www.polreff.org. Kalkulator pomoże oszacować roczne oszczędności możliwe do uzyskania dzięki modernizacji domu lub mieszkania.

„Pożyczka energooszczędna” to kolejna już inicjatywa eurobanku ukierunkowana na poprawę jakości powietrza w Polsce. Jest ona elementem rozpoczętej 27 listopada br. kampanii #BezSmogu, w ramach której bank wspiera tworzenie ogólnopolskiej sieci czujników smogu – w 50 placówkach eurobanku zostaną zainstalowane sensory mierzące poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. Celem inicjatywy jest poszerzenie bazy danych dotyczących jakości powietrza w poszczególnych regionach Polski – wybrane placówki eurobanku położone są w miejscach zmagających się z dużym stężeniem smogu.