EUROFINAS: rynek kredytowy rośnie siódmy kwartał z rzędu

EUROFINAS: rynek kredytowy rośnie siódmy kwartał z rzędu

Jakkolwiek w kilku badanych krajach akcja kredytowa wytraciła impet, w zdecydowanej większości narodowych rynków odnotowuje się wzrost, w szczególności dotyczy to krajów z Europy Południowej. Warto zauważyć, że to już siódmy z kolei kwartał, w którym łączna sprzedaż kredytów rośnie, co potwierdza, że sytuacja na europejskim rynku utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Przyglądając się konkretnym produktom, finansowanie zakupu samochodów kredytem (dane obejmują auta nowe i używane) utrzymuje się w trendzie rosnącym niezmiennie od połowy 2012 roku. Wartość sprzedaży kredytów samochodowych w IV kwartale 2014 wzrosła o 10% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku i osiągnęła 19,978 mld EUR. Prym w tym obszarze pod względem dynamiki wiodą Czechy, ze wzrostem na poziomie 39,2% oraz Portugalia (28,6%).

Jeśli wyłączyć z kategorii „kredyty konsumpcyjne” finansowanie zakupu samochodów, to okazuje się, że wartość ich sprzedaży w ostatnich trzech miesiącach 2014 roku wyniosła 47,309 mld EUR, notując wzrost na poziomie 2,5%.
Opublikowane dane wskazują na sukcesywny wzrost rynku kredytowego. Mimo nieznacznych różnic w wartości sprzedaży w poszczególnych krajach, obszar rynku objęty aktywnością EUROFINAS, zeszły rok zakończył mocnym akcentem. Pozytywny efekt niskich cen ropy napędzał konsumpcję i pewność konsumentów, a w ślad za tym – popyt gospodarstw domowych na pożyczanie w IV kwartale 2014, w głównej mierze z przeznaczeniem na dobra trwałe. Po stronie podaży, dało się zaobserwować lekkie złagodzenie kryteriów udzielania kredytów. Optymistyczne prognozy dla europejskiej gospodarki na 2015 rok, zwłaszcza w odniesieniu do konsumpcji prywatnej, mogą skłaniać do przypuszczenia, że impet rynku kredytowego w najbliższych miesiącach nie zostanie wyhamowany – mówi Jurgita Bucyte, doradca ds. statystycznych i ekonomicznych EUROFINAS.

Na szczególną uwagę zasługuje Hiszpania, ponieważ jest to kraj, w którym jak na dłoni widać rolę konsumpcji prywatnej w wychodzeniu z kryzysu. Jeszcze do połowy ubiegłego roku motorem napędowym był eksport, a konsumpcja prywatna odgrywała rolę głównego hamulcowego. Na Hiszpanię warto zwrócić uwagę z jeszcze jednego powodu. Mianowicie system bankowy po długim okresie “kuracji” odzyskał wigor kredytowy. Rosnąca konsumpcja prywatna nie byłaby możliwa bez odkręcenia kurka z kredytami dla gospodarstw domowych – dodaje dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

Dane do analizy EUROFINAS pochodzą z 15 narodowych organizacji samorządu finansowego: z Polski, Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Litwy, Norwegii, Portugalii, Szwecji i Rumunii.