EUROFINAS z nowym Dyrektorem Generalnym

EUROFINAS z nowym Dyrektorem Generalnym

Leon Dhaene będzie kierował działalnością EUROFINAS, europejskiego stowarzyszenia uczestników rynku kredytowego. Na stanowisko Dyrektora Generalnego tej organizacji został wybrany jednogłośnie przez członków jej Rady Nadzorczej. Od dziesięciu lat aktywnym członkiem EUROFINAS jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, zrzeszająca znaczącą część uczestników krajowego rynku consumer finance.

Leon Dhaene zastępuje pełniącego tę funkcję przez 9 lat Tanguy van de Werve, który stanął na czele brukselskiego biura Association for Financial Markets in Europe (AFME) – stowarzyszenia reprezentującego interesy uczestników rynków kapitałowych w Unii Europejskiej.

Leon Dhaene otrzymał kredyt zaufania od naszych organizacji członkowskich w uznaniu jego dotychczasowych sukcesów biznesowych –mówi Valentino Ghelli, Przewodniczący Rady Nadzorczej EUROFINAS – Jestem przekonany, że wraz z Biurem naszego stowarzyszenia będziemy nadal zapewniać, że głos europejskiego sektora consumer finance będzie słyszany przez polityków, instytucje regulujące rynek, organizacje reprezentujące konsumentów i samych konsumentów, dobrze służąc rozwojowi rynku – dodaje.

Czuję się zaszczycony i podekscytowany wizją kierowania EUROFINAS w naszej misji reprezentowania rynku kredytowego. Dzięki silnemu poparciu członków z całej Europy wiem, że – razem z moim zespołem — będę w stanie efektywnie służyć rozwojowi transparentnego i stabilnego rynku w zjednoczonej Europie. To szczególnie istotne w szybko zmieniającym się otoczeniu społecznym, gospodarczym i regulacyjnym – powiedział po objęciu stanowiska Leon Dhaene.

Nowy Dyrektor Generalny EUROFINAS jest Belgiem, z 25-letnim doświadczeniem zawodowym na rynku usług finansowych. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w europejskich oddziałach IBM i Mastercard International. Zajmował się również doradztwem strategicznym, współtworząc Network of Alliances, Outsourcing and Mergers Experts (NAOME) oraz usługami prawnymi. Szczególnym obszarem jego zainteresowań były innowacje w sektorze finansowym, zwłaszcza w obszarze systemów płatniczych, gdzie współtworzył m.in. nowe rozwiązania w obszarze wykrywania wyłudzeń. W ostatnich latach świadczył usługi doradcze na rzecz regulatorów i wielu stowarzyszeń, działających na poziomie paneuropejskim. Obecnie wchodzi w skład Grupy Ekspertów Rynkowych Systemów Płatniczych Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej.

Na wybór Leona Dhaene złożyły się głosy 26 osób – członków zarządu EUROFINAS, w tym Krzysztofa Opalińskiego, Przewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, jedynej organizacji samorządowej reprezentującej interesy całego krajowego sektora consumer finance oraz Andrzeja Rotera, Dyrektora Generalnego tej organizacji.

Cieszymy się, że następca Tanguy Van de Verve – niekwestionowanego autorytetu i lidera sektora finansowego w Europie – reprezentuje ten sam poziom kompetencji, charyzmy i akceptacji uczestników tego rynku – komentuje Krzysztof Opaliński.– Jesteśmy przekonani, że Leon Dhaene będzie liderem zapewniającym EUROFINAS skuteczność, opartą na zgodności celów organizacji z oczekiwaniami i aspiracjami wszystkich jej członków. Nie oczekujemy rewolucji, ale raczej kontynuacji, zarówno w odniesieniu do celów, jak i form działalności EUROFINAS. Jako reprezentant największego z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w EUROFINAS, będziemy szczególnie aktywnie wspierać nowego Dyrektora Generalnego w jego działaniach służących budowie wspólnego, paneuropejskiego rynku usług finansowych.

EUROFINAS jest najważniejszą europejską reprezentacją sektora consumer finance, bardzo aktywnie uczestniczącą w unijnej procedurze legislacyjnej wszystkich istotnych dla rynku finansowego regulacji, koncentrując się szczególnie na obszarze kredytu – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

EUROFINAS to dla naszych Członków z kilku sektorów rynku kredytowego i zarządzania wierzytelnościami kapitalne źródło niezwykle pożytecznej i praktycznej wiedzy, ale także skuteczna platforma merytorycznego i koncyliacyjnego uzgadniania stanowisk pomiędzy reprezentantami kilkunastu, europejskich rynków krajowych. Znakomite doświadczenia Leona Dhaene z pewnością zostaną dobrze wykorzystane z pożytkiem dla dobra wspólnego uczestników europejskiego rynku kredytowego – podsumowuje Andrzej Roter.