Komitet Prawno-Polityczny

Komitet Prawno – Polityczny EUROFINAS (Legal and Policy Committee)

Komitet Prawno-Polityczny jest jednym z dwóch – obok Komitetu Statystycznego – komitetów technicznych EUROFINAS.

Komitet Prawno-Polityczny jest odpowiedzialny m.in. za analizowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Unii Europejskiej oraz doradzanie Zarządowi EUROFINAS w kwestiach prawnych. W szczególności Komitet formułuje argumenty i przygotowuje stanowiska EUROFINAS w sprawach związanych z działalnością legislacyjną Komisji Europejskiej, które dotyczą sektora pożyczek konsumenckich lub mogą na sektor ten oddziaływać.

Komitetowi podlegają tzw. grupy robocze, odpowiedzialne za monitorowanie prac legislacyjnych poszczególnych regulacji i wsparcie Komitetu argumentami wzmacniającymi stanowisko EUROFINAS w zakresie pracy nad konkretnymi aktami prawnymi. Obecnie funkcjonują trzy takie gremia, koncentrujące swoją uwagę na obszarze:

1) regulacji ostrożnościowych związanych z implementacją Dyrektywy CRD IV,

2) dystrybucji ubezpieczeń i prac nad Dyrektywą IDD (Insurance Distribution Directive),

3) kwestiach prawnych związanych z ochroną danych osobowych.

Od 1 stycznia 2015 r. dwuletnią kadencję Przewodniczącego Komitetu Prawno – Politycznego EUROFINAS pełnił Mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu ZPF, Dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego ZPF. Obecnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Prawno–Politycznego pełni jego dotychczasowy członek, Ignacio Pla, Zastępca Sekretarza Generalnego organizacji ASNEF (Asociacion Nacional de Establecimientos Financieros de Credito).

Skład Komitetu Prawno-Politycznego:

Przewodniczący:

Ignacio PLA
Asociacion Nacional de Establecimientos Financieros de Credito

Sekretarz:
Alexandre GIRAUD
EUROFINAS

Członkowie:

S. ALBUQUERQUE

Associaçao de Sociedades Financeiras para Aquisicoes a Credito – ASFAC (Portugalia)

M-A. BOUSQUET-SUHIT
Association Française des Sociétés Financières – ASF (Francja)

C. BRANDT
Finans og Leasing (Dania)

C. CARLIER
Union Professionnelle du Crédit / Beroepsvereniging van het Krediet (Belgia)

M. CZUGAN
Związek Przedsiębiorstw Finansowych (Polska)

U. FILOTTO
Associazone Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare – ASSOFIN (Włochy)

J. HARALDSEN
Finansieringsselskapenes Förening (Norwegia)

E. LAITILA
Federation of Finnish Financial Services – FKL (Finlandia)

V. OSTROVSKIS
Association of Consumer Credit Information Suppliers – ACCIS

C. NOCKE
Bankenfachverband (Niemcy)

B. REITSMA
Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland – VFN (Holandia)

E. SIMPSON
Finance & Leasing Association – FLA (Wielka Brytania)

J. SLANINA
Česká leasingová a finanční asociace (Czechy)