Komitet Statystyczny

Komitet Statystyczny EUROFINAS (Statistics Committee)

Komitet Statystyczny jest jednym z dwóch – obok Komitetu Prawno-Politycznego – komitetów technicznych EUROFINAS.

Komitet Statystyczny EUROFINAS został powołany w celu zrozumienia europejskiego rynku kredytów konsumenckich oraz wspierania działań Komitetu Prawno-Politycznego. Komitet Statystyczny zbiera i analizuje dane zebrane od instytucji spośród krajów członkowskich EUROFINAS. Swoim zakresem dane te obejmują m.in. kredyty konsumenckie, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne i kredyty gospodarcze. Raporty statystyczne publikowane są w Biuletynie Statystycznym EUROFINAS wraz z komentarzami i analizami ekonomicznymi oraz danymi z instytucji zrzeszonych w EUROFINAS. Komitet niedawno wprowadził również  badanie europejskich gospodarstw domowych uwzględniające cechy i zachowania konsumpcyjne.

 

Skład Komitetu Statystycznego:

Przewodniczący:

Umberto Filotto, ASSOFIN (IT)

Sekretarz:

Tham Giang, Doradca ds. Statystyki i Spraw Gospodarczych