European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact

30/01/2013

Trwa nabór do pierwszego na skalę europejską konkursu European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact.

Konkurs European CSR Award Scheme powstał w celu nagrodzenia partnerstwustanowionych pomiędzy przedsiębiorstwem i co najmniej jednym pozabiznesowym interesariuszem i stwarza wyjątkową okazję do promowania własnych partnerstw CSR (ang. Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) zarówno w kraju, jak i na arenie europejskiej. Nie ma znaczenia, czy reprezentują Państwo małe lub średnie przedsiębiorstwo partnerujące pojedynczej organizacji, czy też dużą firmę współpracującą z wieloma zainteresowanymi stronami chętnie dowiemy się jak Państwa współpraca doprowadziła do pozytywnej zmiany społecznej i gospodarczej.

5 powodów, aby wziąć udział w konkursie:
1. Uznanie w środowisku jako lider w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu
2. Podniesienie reputacji i wiarygodności na poziomie krajowym i europejskim
3. Pokazanie innowacyjności i zaangażowania organizacji w kwestie zrównoważonego rozwoju
4. Zyskanie możliwości wymiany dobrych praktyk i wpłynięcie na rozwój CSR poprzez ich powielanie
5. Zwycięskie partnerstwa zostaną nagrodzone podczas prestiżowych ceremonii w Warszawie i w Brukseli

Zgłoszenia przyjmowane są do 13.02.2013 roku.
Więcej informacji oraz pakiet zgłoszeniowy na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/europeanCSRaward.