Europejski Kongres Finansowy 2019

Europejski Kongres Finansowy 2019

Zapraszamy do udziału w Europejskim Kongresie Finansowym, który odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2019 w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie. KPF jest Patronem wydarzenia.

Czy każdy wzrost ma granice? Rok 2019 to czas, w którym coraz liczniej i głośniej pojawiają się opinie o zbliżającym się spowolnieniu wzrostu gospodarczego. I choć niezbyt często pada określenie „nadchodzący kryzys”, to czy na pewno wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego kryzysu gospodarczego? Czy mamy świadomość złożoności i różnorodności możliwych przyczyn kolejnego kryzysu?


Główne obszary tematyczne tegorocznego Kongresu to:

  • Brexit i napięcia w globalnej gospodarce
  • Czy jesteśmy przygotowani na okres dekoniunktury?
  • Wyzwania dla modeli biznesowych i stabilności systemu finansowego ze strony rewolucji technologicznej
  • O wzrost wiarygodności i zaufania na rynkach finansowych
  • Rynek kapitałowy a zrównoważony i innowacyjny rozwój gospodarczy
  • Rynek nieruchomości – potencjał inwestycyjny i mechanizmy finansowania

TYLKO w Sopocie podczas EKF:

  • Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla polskiej gospodarki
  • Mapa wyzwań technologicznych dla sektora bankowego
  • Mapa wyzwań przed sektorem bankowym – debata Prezesów BankówIX Europejski Kongres Finansowy podejmie dyskusję o tym co istotne, aby przyszłość finansów, a więc i gospodarki, była stabilna, nowoczesna i sprawiedliwa. Warto spotkać się na Kongresie w Sopocie, dzielić pomysłami i doświadczeniem, dyskutować, a nawet polemizować i współtworzyć Rekomendacje EKF.

Rejestracja

Strona www wydarzenia