Kongres Zarządzania Wierzytelnościami

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami

XIV KONGRES ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI
14–15 września 2023, Wrocław

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami wpisał się na stałe w kalendarz projektów w tym obszarze. To aktualnie największe cykliczne wydarzenie branżowe, które jest miejscem spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące stanu i perspektyw sektora zarządzania wierzytelnościami. Podczas kongresu poruszane są takie kwestie jak otoczenie legislacyjne i zmiany prawne, otoczenie makroekonomiczne, wykorzystanie tech­nologii w sektorze, finansowanie działalności, rynek NPL i wiele innych. W Kongresie Zarządzania Wierzytelnościami uczestniczyło dotychczas już blisko 3000 osób, które reprezentowały kadrę kierowniczą z takich sektorów, jak bankowość, telekomunikacja, firmy pożyczkowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, leasingowe, factoringowe, dostawcy mediów, fundusze sekurytyzacyjne, jak i wielu innych sektorów, świadczących komplementarne usługi do zarządzania wierzytelnościami.

Podczas Kongresu odbywa się Gala wręczenia Lauru CESSIO za najlepiej zorganizowany przetarg na sprzedaż wierzytelności.

Od 2022 roku Kongres Zarządzania Wierzytelnościami odbywa się w ramach Dni Zarządzania Wierzytelnościami.

 

Dowiedz się więcej → kzw.zpf.pl

Tagi:

Data

14 września 2023 - 15 września 2023
To wydarzenie już się odbyło!

Lokalizacja

Wrocław
Wrocław
Kategoria