Bezpieczeństwo pożyczek online

Bezpieczeństwo pożyczek online

Margita Kaczmarek
Prezes Zarządu Surat Sp. z o.o., Operator serwisu Kasomat

Korzystanie z pożyczek online może być bezpieczne pod warunkiem rzetelnego zapoznania się z warunkami pożyczki. Pożyczanie za pośrednictwem Internetu może dawać wiele korzyści, pod warunkiem, ze przyszły pożyczkobiorca dogłębnie zapozna się ze szczegółowymi zapisami umowy.

W szczególności nie powinno łakomić się na tzw. darmowe oferty. Warto uświadomić sobie, że żaden pożyczkodawca nie ponosiłby ryzyka utraty własnych środków za darmo. Stąd niezmiernie ważne jest sprawdzenie maksymalnych kosztów pożyczki, jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze firmy pożyczkowej. Najistotniejsze to ocena produktu w tzw. wariancie pesymistycznym, czyli porównanie kosztów od zadłużenia przeterminowanego, gdy zdarzy się gorszy moment.

Warto sprawdzić również jakie są warunki – koszty i procedury przedłużenia spłaty pożyczki. Istotnym elementem w wyborze firmy pożyczkowej jest jakość weryfikacji danych klienta. Im szybsza decyzja o przyznaniu pożyczki, tym bardziej pobieżna. Musimy pamiętać, ze pożyczki udzielane w kanale online opierają się wyłącznie o oświadczenia klientów oraz na podstawie zgromadzonej dokumentacji, która zastępuje tradycyjne spotkanie w instytucji pożyczkowej. Rzetelna weryfikacja danych osobowych, finansowych oraz danych o zatrudnieniu przez pożyczkodawcę oznacza racjonalne i zdroworozsądkowe partnerstwo z klientem. Im więcej danych klientów weryfikuje pożyczkodawca, tym bardziej posiada rozbudowany system oceny kondycji finansowej i może dobrać optymalny poziom pożyczki. Tego typu procedury ostrożnościowe dają Klientom poczucie bezpieczeństwa oraz indywidualizmu. W takich strukturach jakość portfela pożyczek jest lepsza, więc realne koszty pożyczki niższe, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nęci oferta darmowa.

Ponieważ weryfikacja klientów dotyczy danych wrażliwych, w procesie wyboru firmy pożyczkowej ważne jest by korzystać ze znanych podmiotów, certyfikowanych przez instytucje branżowe. Warto sprawdzić umowę pożyczki pod kątem siedziby pożyczkodawcy: przeanalizować czy jest to firma polska. Po to, by przynajmniej łatwo można przeprowadzić procedurę reklamacyjną czy ugodową.

Roztropnie wybrana pożyczka w kanale online jest przede wszystkim tańsza, ponieważ koszty struktur tych firm są niższe w utrzymaniu. Mniej jest tzw. opłat dodatkowych, jak choćby koszty doradcy, ubezpieczeń czy assistance.

Niewątpliwą zaletą takiej pożyczki jest anonimowość, jej otrzymanie odbywa się bez konieczności osobistych wizyt w punktach kredytowych. Ponadto obsługa takiej pożyczki jest łatwa, w dogodnych warunkach domowych, no i z pominięciem osobistych wizyt pracowników firm pożyczkowych. Spłaty można dokonać w kapciach i pidżamie z kubkiem porannej kawy – tego nie zaoferuje nam żaden „naziemny” pożyczkodawca.