Pożyczka dla klienta biznesowego – czym się wyróżnić na rynku?

Pożyczka dla klienta biznesowego – czym się wyróżnić na rynku?

Dominik Ciula
Sales and Marketing Manager, Aasa Polska

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, starającego się o dofinansowanie działalności biznesowej, zwłaszcza na starcie, najważniejsza jest prostota procesu ubiegania się o środki oraz ich szybkie otrzymanie.

Wszelkie działania i oferty, które wspomagają rozwój klienta biznesowego są wyjątkowo cenne. Zwłaszcza te związane z możliwością zdobycia finansowania w momencie rozpoczęcia działalności. Aż 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce stanowią małe i średnie firmy, w tym grupa mikroprzedsiębiorstw stanowi prawie 96 proc. wszystkich podmiotów, jak wynika z danych GUS. Krajowy sektor MŚP jest odpowiedzialny za wytworzenie 67 proc. PKB i zapewnia miejsca pracy aż dla ok. 70 proc. wszystkich zatrudnionych. Oznacza to, że małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce odgrywają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności. Zrównoważony rozwój tego właśnie sektora ma ogromne znaczenie dla kondycji krajowej gospodarki.

Niestety mali przedsiębiorcy napotykają wiele przeszkód jeśli chodzi o pozyskanie finansowania, co potwierdzają wyniki badania „Potrzeby małych firm w zakresie finansowania”[1], wykonanego na zlecenie Aasa Polska na grupie ponad 700 mikroprzedsiębiorców prowadzących własną działalność. Aż 80 proc. z nich za barierę w zdobyciu dodatkowych środków pieniężnych uznało skomplikowaną procedurę aplikacyjną, w tym dużą liczbę wymaganych zaświadczeń i dokumentów, a także niezrozumiałe zapisy w umowach. Dla około 23 proc. ogromną przeszkodą jest brak zdolności kredytowej – problem ten dotyczy przede wszystkim osób młodych, bez udokumentowanej historii, które nie mogą liczyć na pozyskanie dodatkowego finansowania, głównie w bankach. A jest ono potrzebne chociażby do tak prozaicznych, ale obowiązkowych czynności, jak opłacanie składek w ramach ZUS czy rachunki za czynsz i światło. Kolejne utrudnienie to ograniczona możliwość uzyskania dofinansowania ze względu na wymogi formalne związane m.in. z wymaganym minimalnym czasem prowadzenia działalności.

Dlatego oferta pożyczki skierowana do klienta biznesowego powinna zapewniać dostęp do szybkiego finansowania bez zbędnych formalności i być elastyczna. Sam proces aplikacji o pożyczkę musi być maksymalnie uproszczony. W dzisiejszych czasach do skutecznej weryfikacji wystarczą podstawowe informacje na temat przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności. Zaawansowane systemy sprawdzania wiarygodności klienta sprawiają, że pożyczkodawca nie musi wymagać żadnych dodatkowych dokumentów poza ważnym dowodem osobistym. Nowe technologie pozwalają również, aby środki błyskawicznie trafiły do klienta. Już kilka sekund po wysyłce wniosku przedsiębiorca powinien uzyskać informację na temat zaakceptowanej kwoty pożyczki, a następnie jak najszybciej otrzymać pieniądze – za pośrednictwem przelewu ekspresowego lub czeku Giro (odbiór środków bezpośrednio w Urzędzie Pocztowym).

Równie ważna jest elastyczność w dostosowywaniu się do bieżących lub zmieniających się potrzeb klienta. Tylko nieliczni pożyczkodawcy oferują możliwość dopasowania okresu spłaty zobowiązania do wysokości zaakceptowanej kwoty. Niewielu zapewnia także możliwość wcześniejszego zrezygnowania z pożyczki w przypadku zmiany decyzji inwestycyjnej lub warunków rynkowych. Według naszych badań, jest to jedna z najbardziej cenionych kwestii dla przedsiębiorcy przy wyborze oferty finansowej dla firmy. Trudno się temu dziwić – przedsiębiorcy na początku prowadzenia działalności gospodarczej często zmuszeni są do nagłych zmian decyzji. Na uwagę zasługuje również możliwość skorzystania z dobrowolnej oferty ubezpieczenia pożyczki biznesowej, która skutecznie chroni interesy przedsiębiorcy przez cały okres spłaty pożyczki.

W Aasa Polska opracowaliśmy rozwiązanie oferujące wszystkie te benefity, ponieważ naszą misją jest ułatwianie szybkiego i łatwego dostępu do produktów i usług finansowych. W ramach Aasa Dla Biznesu wpieramy również startup-y oraz osoby, które dopiero zakładają firmy i nie figurują w rejestrze dłużników BIG.

***

[1] Badanie „Potrzeby mikroprzedsiębiorstw w zakresie finansowania” zostało zrealizowane przez firmę badawczą Smartscope w dniach 13–27 czerwca 2016 roku. Łącznie przeprowadzono 731 wywiadów dwoma metodami: telefonicznie (501) oraz on-line (230) z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub właścicielami mikrofirm.

***

Dominik Ciula – Sales and Marketing Manager w Aasa Polska, odpowiedzialny za zwiększenie i poszukiwanie nowych kanałów sprzedaży, budowanie i utrzymanie relacji z partnerami biznesowymi oraz wdrażanie i rozwój nowych produktów, w tym oferty dla przedsiębiorców – Aasa Dla Biznesu.