Zmiana jakościowa w zasobach danych danych biur informacji gospodarczej na przykładzie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Zmiana jakościowa w zasobach danych danych biur informacji gospodarczej na przykładzie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Anna Pakulska
Dyrektor Sprzedaży w Obszarze Klienta Strategicznego, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Dostęp do informacji m.in. na temat kultury płatniczej klientów i kontrahentów jest jednym z istotniejszych elementów mających wpływ na efektywność podejmowanych decyzji biznesowych, szczególnie jeśli dotyczą  one udzielenia finansowania czy sprzedaży innych produktów i usług. Analiza różnorodnych danych pochodzących z wielu dostępnych na rynku źródeł pomaga w dbaniu o jakość portfela klientów oraz utrzymanie płynności finansowej poprzez sprawne odzyskiwanie należności.  Jest również elementem budowania przewag konkurencyjnych na rynku.

Na polskim rynku co czwarty Polak nie posiada historii kredytowej, co oznacza, że nie ma konta bankowego, bądź nigdy nie korzystał z produktów bankowych. Sytuacja ta ogranicza możliwość budowy historii kredytowej przez tę grupę klientów. Z kolei jej brak znacząco utrudnia ocenę zdolności kredytowej takich klientów i dopasowanie oferty produktowej do ich faktycznych potrzeb i możliwości. Z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej i wiarygodności płatniczej klienta potrzebne są nie tylko dane kredytowe pochodzące z sektora bankowego, ale dane ze wszystkich sektorów gospodarki. Różnorodność informacji umożliwia m.in. poznanie potencjału płatniczego klientów.  Dlatego tak ważne jest gromadzenie nie tylko negatywnych, ale i pozytywnych informacji gospodarczych w polskich BIG-ach.

Na obecnym etapie dojrzałości rynku wymiany informacji gospodarczej dane znajdujące się w rejestrach BIG są w sposób stały i systemowy wykorzystywane w procesach oceny ryzyka kredytowego i wiarygodności płatniczej klientów. W ramach dokonywanej analizy jakościowej danych , pod uwagę jest branych wiele kryteriów, tj. rodzaj informacji (negatywna czy pozytywna), tytuł prawny i saldo zadłużenia, a także daty powstania bądź zapłaty zobowiązania (w przypadku informacji pozytywnych).  Nadanie kryteriom odpowiednich wag pozwala na bardziej świadome podejmowanie  dalszych decyzji biznesowych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego dostawców usług, a także samych konsumentów ważne jest także, aby branże wymieniały się między sobą i udostępniały wzajemnie dane dotyczące zachowań płatniczych swoich klientów. Takiej wymianie doskonale służą systemy udostępniane przez biura informacji gospodarczej.

***

Anna Pakulska, Dyrektor Sprzedaży w Obszarze Klienta Strategicznego, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Ukończyła Wydział Ekonomii w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, a także studia podyplomowe z zakresu zarzadzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej. Posiada bogatą wiedzę z zakresu kontrolingu, sprzedaży oraz marketingu. Z branżą finansową związana od ponad 10 lat. W czasie dotychczasowej kariery zawodowej m.in. zarządzała zespołami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów strategicznych w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym. Od 2011 roku pełni w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S.A. funkcję Dyrektora Sprzedaży w Obszarze Klienta Strategicznego.