Finalyse wzmacnia KPF i ekspercki charakter organizacji

Finalyse wzmacnia KPF i ekspercki charakter organizacji

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, organizacja samorządowa, od 1999 roku reprezentująca kilka sektorów rynku usług finansowych, w której dorobku merytorycznym i eksperckim jest już ponad 300 raportów badawczych, opisujących systematycznie rynek kredytowy w Polsce, zyskuje kolejnego, ważnego partnera, wzmacniającego profil ekspercki KPF. Komitet KPF pozytywnie zaopiniował wniosek FINALYSE sp. z o.o. i w lutym firma ta dołączyła do grona Członków KPF.

Ekspercki charakter KPF, z sukcesem realizowany w działalności samorządowej tak wielu sektorów rynku finansowego, która obejmuje cały zakres przedmiotowy szeroko rozumianego sektora kredytowego, informacji gospodarczej i kredytowej, zarządzania wierzytelnościami i usług oraz produktów związanych z rynkiem kredytowym jest naturalnym środowiskiem biznesowym działalności Finalyse. Znakomita ekspertyza KPF w obszarze legislacji polskiej i europejskiej jest dodatkowym atutem tej organizacji, który znakomicie wpisuje się w filozofię działania doradczego, realizowanego przez naszą firmę, włączonego w technologię dobrze odpowiadającą na zmiany w otoczeniu legislacyjnym – ocenia Artur Mojecki, Country Manager FINALYSE Sp. z o.o.

FINALYSE to wiodąca firma konsultingowa działająca od 1988 roku w obszarze finansów, rozwiązująca problemy klientów na poziomie technicznej i praktycznej ekspertyzy. Finalyse wyspecjalizowała się we wdrażaniu rozwiązań w zakresie wyceny, ryzyka kredytowego, operacyjnego oraz rynkowego, a także efektywności. Finalyse łączy wiedzę merytoryczną z zakresu bankowości i ubezpieczeń z umiejętnościami przekładania tej wiedzy na zrozumiałe dla narzędzi technicznych wymagania funkcjonalne, a także z umiejętnościami programistycznymi. Firma posiada biura w Brukseli, Luksemburgu, Warszawie, Budapeszcie i Amsterdamie, a ze względu na liczne umowy partnerskie prowadzi prace projektowe praktycznie na terenie całej Europy. Finalyse posiada cenne doświadczenia na rynku polskim zarówno w obszarze modeli PD, LGD, EAD, jak również modeli anty-fraud oraz windykacyjnych, a także wdrożeń metodologii AMA.

Filozofię działania Finalyse, uznanej firmy doradczej, w której ważnym elementem jest permanentne doskonalenie umiejętności i dzielenie się doświadczeniami, uważam za ważny czynnik wspierający ekspercki charakter działalności KPF, już od lat doceniany przez partnerów społecznych w procesie legislacyjnym oraz przez Członków KPF w bieżącym działaniu biznesowym – podkreśla Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.