Finansowy portret młodych – raport KRD BIG S.A.

Praca zarobkowa jest najczęstszym – 72% wskazań – źródłem dochodów młodych Polaków. Jednocześnie prawie co trzeciego, w różnym zakresie, utrzymują rodzice. Wydatki młodych gospodarstw domowych „na życie” przekraczają 2 tysiące złotych. Większość rzetelnie wypełnia swoje zobowiązania. Tylko co trzeciemu zdarzyło się przekroczyć termin płatności. Interesujące wyniki badań respondentów w wieku 18-35 lat przynosi raport „Finansowy portret młodych”, wykonany przez Millward Brown na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. KRD BIG S.A. jest Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

KRD BIG S.A. opublikowała swój raport, dzieląc go na dwa „moduły” – „Młodzi zarabiają” i „Młodzi wydają”. Średnio netto Polacy w wieku 18-35 lat uzyskują 2669 złotych, a wydają 2120 zł. Najwięcej – osoby z wyższym wykształceniem – 2638 zł i po „trzydziestce” – 2522 zł.

Jedynie co trzeciemu młodemu człowiekowi zdarzyło się nie opłacić w terminie rachunku. Najczęściej zapominają o zobowiązaniach za telefon/internet – 23% wskazań. Główny powód nieterminowego regulowania płatności to – jak deklarowało 41% ankietowanych – „chwilowe kłopoty finansowe”. Co trzeci zapomniał lub zgubił rachunek.

Z raportu „Finansowy portret młodych” wyłania się obraz młodych, którzy mają wysokie koszty życia, czasem przewyższające dostępne zasoby finansowe. W związku z czym część z nich ma problemy z terminowym regulowaniem comiesięcznych należności – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej w wywiadzie dla portalu Bankier.pl.

47% młodych posiada oszczędności. Co ciekawe, odsetek oszczędzających maleje z wiekiem!

Więcej na stronie internetowej KRD BIG S.A.