Fines Solidnym Franczyzodawcą

7 grudnia 2018 Piotr Przedlacki, Prezes Zarządu Fines S.A., odebrał Certyfikat Solidny Franczyzodawca. Firma została pozytywnie zweryfikowana pod wieloma kryteriami, które potwierdzają zgodność systemu franczyzowego Fines ze Standardami Solidnych Franczyzodawców.

Założeniem programu jest budowanie zaufania pomiędzy franczyzodawcami a kandydatami, którzy są zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w oparciu o franczyzę.

Celem Programu Solidny Franczyzodawca jest:

  • wyróżnienie i promowanie wiarygodnych finansowo, solidnych i rzetelnych franczyzodawców,
  • zwiększenie bezpieczeństwa kontrahentów, którzy poszukują gotowego pomysłu na biznes i chcą otworzyć własną firmę,
  • edukowanie przyszłych i obecnych przedsiębiorców (potencjalnych franczyzobiorców),
  • motywowanie franczyzodawców do podnoszenia jakości oferowanych systemów franczyzowych oraz świadczonych usług.

Certyfikat wręczył Maciej Makowski z portalu WlasnyBiznes.pl.