Forum Banków Spółdzielczych – 08.12.2016

Forum Banków Spółdzielczych – 08.12.2016

Bankowość spółdzielcza w Europie jest nowoczesną i silną organizacją funkcjonującą w gospodarce rynkowej, śmiało konkurującą na rynkach finansowych. Banki spółdzielcze na stałe wpisały się w krajobraz rynku usług finansowych. Struktura organizacyjna, wewnętrzne relacje i strategia działania, wzbogacone nowoczesnym podejściem do świadczenia usług finansowych, spełniają oczekiwania klientów i członków banków. Już od jakiegoś czasu można zaobserwować zmianę i dostosowywanie się banków spółdzielczych w zakresie przyjętej struktury, zasięgu działania czy oferty produktów i usług. Przed bankowością spółdzielczą pojawiają się kolejne wyzwania i oczekiwania.

Zapraszamy do udziału w Forum Banków Spółdzielczych, które odbędzie się 8 grudnia w Warszawie, pod hasłem: Bankowość spółdzielcza wczoraj, dziś i jutro – trendy i wyzwania.

Wykłady poprowadzą m.in.:

Kamil Piwowarczyk, Starszy menadżer ds. produktu, Biuro Produktów Transakcyjnych, Departament Produktów Bankowości Przedsiębiorstw, Bank BPH SA – „Rozwój modeli płatności w Polsce i na świecie”

prof. Przemysław Kulawczuk, Członek Zarządu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, kierownik konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” – „Banki Spółdzielcze oczami „tajemniczych klientów” sektora przedsiębiorczości”

Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO – „Stosowanie biometrii w perspektywie nowych unijnych ram ochrony danych osobowych – wyzwania przed administratorami i podmiotami przetwarzającymi”

dr hab. Anna Szelągowska, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Zakład Miasta Innowacyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – „Innowacyjność banków spółdzielczych – szansa czy bariera rozwoju?”

Mariusz Ziemiańczyk, Prezes Zarządu, Pieniński Bank Spółdzielczy – „PSD2, nowe wyzwania technologiczno – biznesowe stojące przed polską bankowością”

Krzysztof Pulkiewicz, Partner, BCMLogic – „BCMLogic czyli o tym w jaki sposób organizacja bez dużego departamentu bezpieczeństwa może łatwo zarządzań ryzykiem i Planami Ciągłości Działania lepiej niż niektóre banki komercyjne”

Tematyka konferencji:

 • Strategia i organizacja obszarów IT
 • Rozwój środowiska teleinformatycznego
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych
 • Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym: identyfikacja, szacowanie, kontrola, monitorowanie, raportowanie ryzyka i przeciwdziałanie ryzyku
 • Zarządzanie danymi i ich jakością
 • Zasady współpracy pomiędzy obszarami biznesowymi i technicznymi
 • System informacji zarządczej obszarów technologii informacyjnej
 • Bezpieczne programowanie aplikacji internetowych
 • Cloud computing
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług IT
 • Audyt obszaru IT
 • Biometria
 • Aplikacje mobilne i bankowość elektroniczna

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca banków spółdzielczych
 • Dyrektorzy i kierownicy działów IT, zarządzania ryzykiem, bankowości elektronicznej

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Strona wydarzenia: http://multiexpo.pl/forum

REJESTRACJA >>>> http://multiexpo.pl/forum/rejestracja

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych.

Kontakt:

Anastasiia Kyrylovska
mobile: +48/530 757 506