Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji – rozwiązanie dla rzetelnej oceny ryzyka kredytowego

Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji – rozwiązanie dla rzetelnej oceny ryzyka kredytowego

Nowe rozwiązanie systemowe, umożliwiające poufną wymianę informacji o wnioskach i pożyczkach, wypracowane i wdrożone przez Deltavistę, neutralną wywiadownię gospodarczą, przy współpracy z wieloma przedstawicielami branży pożyczkowej oraz Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej S.A. zostało właśnie udostępnione uczestnikom rynku pożyczkowego. Rozwiązanie nie tworzy nowej bazy danych, lecz stanowi techniczną implementację wymiany informacji między jego użytkownikami, zapewniając przy tym poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Przedsięwzięcie patronatem objęła Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, uznając je za nowe, ważne narzędzie do dalszej poprawy jakości portfela kredytu konsumenckiego, generowanego przez instytucje pożyczkowe i przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia w Polsce.

MILION NA STARCIE I KOMPLEMENTARNE ROZWIĄZANIE

Trzy podmioty: Provident Polska SA, Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. k., TAKTO Sp. z o.o. Sp. J. biorą udział w pierwszym wdrożeniu rozwiązania pod nazwą FORUM WIARYGODNEJ WYMIANY INFORMACJI (FWWI), w którym już na starcie dostępna będzie informacja o blisko 1 milionie pożyczkobiorców z ich pełną historią kredytową sięgającą nawet do 3 lat wstecz. Jak wynika z majowego raportu KPF „Sektor firm pożyczkowych w Polsce”, w 2014 r. instytucje pożyczkowe udzieliły pożyczek ponad 1.4 mln osób. FWWI stanowi więc najbardziej kompletne i aktualne branżowe „źródło wiedzy” (>70%).

Wiele firm postrzega nowe rozwiązanie jako „okno na świat pożyczek”, umożliwiające w sposób systematyczny rzetelną i atrakcyjną kosztowo ocenę sytuacji każdego wnioskodawcy. – Zaangażowanie TAKTO w FWWI potwierdza, że jest to rozwiązanie przyszłościowe zarówno dla dużych jak i dla małych graczy rynkowych. To co łączy obie kategorie to idea odpowiedzialnego pożyczania i budowania podstaw do zdrowej konkurencji – i to gwarantuje FWWI. Dla TAKTO FWWI będzie rozwiązaniem głównym w perspektywie długoterminowej, ponieważ jest dedykowanym branży. Wszystkie inne wartościowe bazy będą istotnym uzupełnieniem. Decyzja wynika z kilku prostych przyczyn: branżowość rozwiązania, wielkość „bazy” na starcie, a także płaskie koszty, dzięki którym, bez obawy o wzrost kosztów operacyjnych, można rozwijać firmę, docierać do nowych rynków i klientów– wyjaśnia Aneta Borycka, Prezes TAKTO Sp. z o.o.

Co istotne, przedstawiciele branży traktują stworzone rozwiązanie jako komplementarne do innych źródeł danych, jakimi są BIG-i z informacją gospodarczą z różnych działów gospodarki, czy BIK z informacją bankową. – Badania, systematycznie prowadzone wśród Członków KPF z sektora instytucji pożyczkowych potwierdzają, że korzystanie z zewnętrznych baz danych w procesie oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorców, w tym z danych z baz BIG-ów i BIK, należy aktualnie do standardów praktyk biznesowych tych firm. Jest to przejaw zarówno dojrzałości biznesowej, ale i odpowiedzialnego bardzo podejścia do zagrożeń, jakie niesie ze sobą zjawisko nadmiernego zadłużenia – uważaAndrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

WSPÓLNE DOBRO I WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Na element dojrzałości i odpowiedzialności zwraca uwagę także Provident Polska, jedna z firm zaangażowanych w projekt. -Firmy, które dołączają do FWWI potwierdzają, że ich działalność faktycznie oparta jest na zasadach odpowiedzialnego pożyczenia. Mając dostęp do zgrupowanych w jednym miejscu unikalnych informacji z branży pożyczkowej lepiej chronią konsumentów przed spiralą zadłużenia, a jednocześnie ograniczają koszty udzielania pożyczek– mówi Marek Białkowski, Dyrektor Biura Ryzyka Kredytowego Provident Polska.

Zbyszko Pawlak, Dyrektor Generalny Everest Finanse – spółki znanej pod marką Bocian Pożyczki: – Wymianę informacji o historii pożyczkowej Klientów należy traktować jako uzupełnienie odpowiedzialnie prowadzonego biznesu. Przystąpienie do systemu wymiany informacji pozwalającego weryfikować odpowiedzialność zachowań Pożyczkobiorcy, wieńczy 15- letnią historię budowania przez naszą firmę procedur Odpowiedzialnego Pożyczania. Wzrastająca konkurencja, a w szczególności pojawianie się na rynku podmiotów preferujących agresywne strategie, wymusza rozwój zasobów informacji potrzebnych do utrzymania niskiej szkodowości w posiadanym portfelu. Naszym celem jest, aby ta cenna inicjatywa chroniąca Klienta była wykorzystana także do budowania pozytywnego wizerunku branży. Zdecydowana większość podmiotów z naszej branży – odpowiedzialna za 80-90% rynku – stosuje zdrowe zasady prowadzenia biznesu. Niestety, analizując doniesienia medialne można odnieść wrażenie o skrajnej nieodpowiedzialności i notorycznym łamaniu prawa przez uczestników tego rynku. Jestem przekonany, że wspólne inicjatywy istotnych firm branży, zmierzające do promowania Odpowiedzialnego Pożyczania pozwolą zmienić ten obraz.
Rozwiązanie systemowe do poufnej wymiany danych o wnioskach i umowach jest efektem ponad 2 lat intensywnych prac z przedstawicielami całego sektora pozabankowych usług finansowych. Ich zaangażowanie było niewątpliwie przejawem troski o rozwój rynku pożyczkowego i utwierdziło nas w przekonaniu o konieczności stworzenia rozwiązania dopasowanego do potrzeb tego sektora – podkreślaDariusz Szafrański, Prezes Deltavista Services.

W ocenie KPF rosnąca dojrzałość biznesowa i odpowiedzialne pożyczanie pozwoliły na poprawę jakości portfela pożyczkowego w Polsce, a w konsekwencji na ograniczenie nie tylko strat z tego tytułu, ale również stworzyły przestrzeń do zwiększenia konkurencji cenowej pomiędzy instytucjami pożyczkowymi. – Oba zjawiska, bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju rynku kredytu konsumenckiego, jeszcze zostaną wzmocnione dzięki powstaniu komplementarnego do BIK i BIG-ów nowego narzędzia do pozyskania informacji, służącej ocenie zdolności kredytowej – podsumowuje Andrzej Roter.

Kontakt w sprawie możliwości współdzielenia danych:
Dariusz Szafrański ( d.szafranski@deltavista.com)
Deltavista Services Sp. z o.o., Ul. Lublańska 38; 31-476 Kraków