Gala rozdania nagród CESSIO2013

Gala rozdania nagród CESSIO2013

W dniu 20 listopada 2013 roku podczas IV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami odbyła się uroczysta gala rozdania nagród CESSIO2013.

CESSIO2013 to nagroda, która umożliwia praktykom rynku zarządzania wierzytelnościami dokonanie oceny jakości przeprowadzanych przez wierzycieli pierwotnych przetargów na sprzedaż wierzytelności oraz wyboru i wyróżnienia tego z nich, którego standardy organizacji przetargów na sprzedaż wierzytelności oceniane są najwyżej.

Idea CESSIO to promocja i upowszechnianie najlepszych standardów organizacji przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności. Tym projektem organizatorzy chcą dać dodatkowy impuls do dalszego rozwoju zarządzania wierzytelnościami, którego podstawowym warunkiem jest wzrost zaufania stron kontraktów na sprzedaż wierzytelności. Jak podkreśla Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF „wyróżnienie konkretnego podmiotu, którego sposób organizacji przetargów zasługuje na najwyższą ocenę będzie pozytywnym narzędziem do wyznaczania najlepszych standardów w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Wysokie standardy w tym obszarze jednocześnie są narzędziem do osiągania dobrych i rzetelnych cen przez obie strony kontraktów „.

W pierwszej edycji lauru CESSIO2013 nominacje do nagrody otrzymało 11 banków w kategorii finansowej oraz na 3 telekomy w kategorii niefinansowej.

Nagrodzeni laurem CESSIO2013 w kategorii wierzycieli z rynku finansowego zostali:

  • SUPERCESSIO2013 zostało przyznane dla Banku Zachodniego WBK S. A.,
  • CESSIO2013 II miejsce dla Raiffeisen Bank Polska S.A.,
  • CESSIO2013 III miejsce dla Credit Agricole Bank Polska S.A.

Kapituła przyznała również specjalne wyróżnienie CESSIO2013 za najwyższą staranność przeprowadzenia przetargu na sprzedaż portfela wierzytelności we wszystkich ocenianych przez Kapitułę aspektach, w tym: organizacja przetargu, wycena wierzytelności, projekt umowy sprzedaży wierzytelności, które otrzymał Bank Credit Agricole Bank Polska S.A.

Nagrodzony laurem SUPERCESSIO2013 w kategorii wierzycieli z rynku niefinansowego został Polkomtel Sp. z o.o.

Nad merytorycznym przebiegiem procesu głosowania czuwała znakomita firma doradcza KPMG, a w składzie Kapituły CESSIO2013 byli wybitni eksperci rynku bankowego, finansowego, usług doradczych, świata nauki, pracodawców i wierzycieli pierwotnych: Pan Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banku Polskich, Pani Bożena Graczyk, Partner KPMG, Pani Iwona Sroka, Wiceprezes Pracodawców RP, Pan dr Błażej Lepczyński, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Uniwersytet Gdański, Pan Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu.

 

Serdecznie gratulujemy!