GetBack partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy

07/09/2017

Spółka GetBack została jednym z Partnerów XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Podczas tegorocznej edycji była także gospodarzem panelu „Jak wspomóc procedury zbycia przez banki przeterminowanych wierzytelności?”.

Do dyskusji zaproszono Pawła Gruzę – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Ilonę Wołyniec – Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim oraz Sylwestra Grochowinę – eksperta KPMG. Firmę GetBack reprezentował Prezes Konrad Kąkolewski. Debatę poprowadził Andrzej Stec, redaktor naczelny „Parkietu”. Debata odbyła się 5 września o 15:15 w Nowym Domu Zdrojowym.

Uczestnicy porozmawiali m.in. o tym, jak wygląda proces powstawania przeterminowanych wierzytelności, jak duże koszty dla banku i klienta stanowią tego typu zadłużenia oraz jaki wpływ mają one na gospodarkę. W debacie podjęto również wątek korzyści, jakie przyniosłyby zmiany w przepisach dotyczących przeterminowanych wierzytelności – zarówno dla banków i firm windykacyjnych, jak również dla samego dłużnika.

W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 3 tysiące osób. Więcej informacji na temat wydarzenia pod adresem http://www.forum-ekonomiczne.pl/.