Głos KPF w międzybranżowej dyskusji o etyce biznesu

Głos KPF w międzybranżowej dyskusji o etyce biznesu

Trzy merytoryczne publikacje, poświęcone zagadnieniom związanym z etyką biznesu oraz roli organizacji branżowych w jej szerzeniu w biznesie, w tym w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, to jeden z efektów prac Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Grupa, w pracach której aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF), do końca 2017 roku działała w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Pierwsza z publikacji, zatytułowana „Etyka biznesu – wokół kluczowych zagadnień”, stanowi zbiór tekstów przygotowanych przez członków Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu – zarówno artykułów teoretycznych, jak i bardzo praktycznych, wręcz instruktażowych. Pogłębiają one zagadnienia, wskazane jako istotne podczas spotkań Grupy – począwszy od trendów i wybranych zagadnień w zakresie etyki biznesu, poprzez swoisty zestaw podpowiedzi, jak rozwijać kulturę etyczną w przedsiębiorstwie. Celem tej publikacji jest zainspirowanie tematyką ogółu czytelników, jak i pracowników przedsiębiorstw stojących przed wyzwaniem wdrożenia lub rozwoju programu etycznego. Pełna wersja publikacji dostępna jest TUTAJ.

Tytuł kolejnej publikacji to „Organizacje branżowe a etyka biznesu. Jak organizacje branżowe mogą wyznaczać i egzekwować standardy etyczne. Przewodnik po dobrych praktykach”. W logiczny sposób prezentuje ona poszczególne etapy budowania kompleksowego programu etycznego organizacji branżowej – od uzgadniania wartości po mechanizmy skargowe. Została przygotowany również tak, aby Czytelnicy, zainteresowani jedynie wybranymi elementami programu etycznego, mogli do nich sięgnąć bez potrzeby zapoznawania się z całością dokumentu. W tego typu publikacji nie mogło zabraknąć głosu ekspertów organizacji branżowej, której misją jest budowanie kapitału społecznego na rynku finansowym, jaką jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Znajdziemy w niej więc tekst pt. „Uwrażliwienie na zgłoszenia naruszeń i nadużyć w branży”, autorstwa Andrzeja Rotera, Prezesa Zarządu KPF (str. 58–63) czy artykuł Krzysztofa Sołkiewicza, Przewodniczącego Komisji Etyki KPF, pt. „Audyt etyczny firm członkowskich na podstawie doświadczeń samorządowych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce” (str. 45–50). Dostępne są tam też teksty pt. „Weryfikacja i uaktualnienie Kodeksu Etyki lub równoważnego Dokumentu” (str. 36–38) oraz „Możliwości sankcji dla firm postępujących nieetycznie” (str. 51–53), które przygotował dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. ładu korporacyjnego, KPF. Pełna wersja publikacji dostępna jest TUTAJ.

– Doświadczenia Komisji Etyki przy KPF, związane z szerzeniem etyki w biznesie oraz tworzeniem standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu poprzez wdrażanie programu etycznego, jego doskonalenie i monitorowanie, mogło zostać zaprezentowane w szerszym kontekście – doświadczeń w tym zakresie wielu innych uczestników rynku. W ten sposób publikacja stała się źródłem pożytecznej i praktycznej wiedzy dla wszystkich, dla których skuteczne wdrażanie zasad etycznych do praktyki biznesowej jest traktowane jako właściwe pełnienie swojej roli jako przedsiębiorcy – powiedział Krzysztof Sołkiewicz, Przewodniczący Komisji Etyki przy KPF.

Serię zamyka publikacja pt. „Standardy etyczne i socjalne przepustką dla małych i średnich przedsiębiorstw do współpracy z dużymi klientami”. Zachęca ona przedsiębiorców do proaktywnej postawy w tworzeniu przedsiębiorstwa atrakcyjnego zarówno dla pracowników, jak i partnerów biznesowych. Dzięki zaprezentowanej wiedzy autorzy chcą wzmocnić małych i średnich przedsiębiorców tak, by w relacjach z klientami biznesowymi, zarówno polskimi jak i zagranicznymi, uczestniczyli jako równoprawni partnerzy w zakresie rozumienia standardów etycznych i socjalnych. Pełna wersja publikacji dostępna jest TUTAJ.

Publikacje, przygotowane w ramach Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, to duże wydarzenie, które nawet trudno przecenić. Gratuluję autorom zamieszczonych w nich tekstów, które pokazują znakomicie polski dorobek w obszarze etyki biznesu, ale też jak wielu mamy w Polsce świetnych fachowców, z jakże głęboką filozofią praktycznego i etycznego biznesowania – podsumował Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.