Grupa BEST – spłaty wierzytelności w I połowie 2018

W pierwszym półroczu 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 146,6 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 127,3 mln zł – czyli o odpowiednio 11% i 17% więcej niż w H1 2017. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST przekroczyła 1 mld zł.

– Rynek wierzytelności w Polsce znalazł się w specyficznym momencie – głęboka weryfikacja działających w branży podmiotów pozwoli na docenienie tych rzetelnych, będących stabilnym, wiarygodnym partnerem i przygotowanych do sprawnego funkcjonowania także w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym. To dla Grupy BEST dobra wiadomość – od lat działamy mniej spektakularnie, ale transparentnie i rzetelnie. Znamy ten rynek od wielu lat i potrafimy skutecznie zarządzać dużymi portfelami niezależnie od warunków zewnętrznych. Nasz nowoczesny system informatyczny jest przygotowany do obsługi praktycznie dowolnej liczby wierzytelności i możemy go elastycznie dopasowywać do zmian przepisów. Teraz nasze doświadczenie będzie się przekładało na lepszą efektywność, a wiedza i systemy wspierające podejmowanie decyzji na jeszcze bardziej precyzyjne wyceny portfeli dostępnych na rynku – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W pierwszym kwartale 2018 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 54,8 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 19,7 mln zł i wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku. Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 40,2 mln zł – co oznacza wzrost o 30%. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec Q1 2018 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

W lutym 2018 roku Grupa BEST dokonała przydziału w ramach emisji publicznej 4-letnich obligacji serii T2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Emisja obligacji serii T2 była drugą przeprowadzoną przez BEST w ramach trzeciego publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł. W latach 2014-2017 Spółka przeprowadziła dwa programy o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł.

W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 198,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł. Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł. Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST.