Grupa BEST – wyniki finansowe Q3 2018

16/11/2018

Grupa BEST osiągnęła po trzech kwartałach 2018 roku przychody z działalności operacyjnej na poziomie 163,9 mln zł, a  zysk netto wyniósł 49,6 mln zł i wzrósł o 7% r/r. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 159,2 mln zł – co oznacza wzrost o 32%. Wartość portfeli wierzytelności na koniec Q3 2018 roku wyniosła ponad 1 mld zł.

Za trzy kwartały 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 228 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 199 mln zł – czyli odpowiednio o 9% i 13% więcej niż po trzech kwartałach 2017 roku.

– Pełna EBITDA gotówkowa za III kwartały wzrosła o 32%. To bardzo satysfakcjonujący nas wynik, który jest efektem wzrostu spłat i utrzymania dyscypliny kosztowej. Od zawsze bardzo racjonalnie podchodzimy do zakupów. W naszej ocenie oczekiwania niektórych sprzedających portfele nadal rozmijają się z aktualnymi wycenami rynku. Z drugiej strony praktycznie zamarł rynek obligacji – jedno z istotniejszych źródeł finansowania branży. Naszą reakcją było zmniejszenie poziomu inwestycji i zamknięcie programu emisji obligacji. Skupiliśmy się za to na udoskonaleniu naszych operacji i kontroli kosztów. Efekty są już widoczne. Zabezpieczyliśmy nasze portfele przed ryzykami wynikającymi ze zmian przepisów o przedawnieniu i komornikach. Wdrażamy nowe technologie w obszarach podejmowania decyzji strategicznych i kontaktów z klientami. Te działania są dzisiaj podstawą efektywnej windykacji. Dotarcie do dłużników jest coraz bardziej wymagające – liczy się efekt skali, szybkość oraz skuteczne, transparentne procedury. Dzięki temu będziemy gotowi na oferowanie nowych produktów, czy obsługę portfeli mikrowierzytelności pochodzących z firm telekomunikacyjnych czy energetycznych i stanowiących coraz bardziej interesującą niszę rynkową. Warto jednak podkreślić, że nadal uważnie przyglądamy się oferowanym na rynku portfelom, wyceniamy je i w każdej chwili jesteśmy gotowi do finalizowania transakcji, w których poziom cenowy będzie dla nas  satysfakcjonujący – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.

W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła przychody z działalności operacyjnej na poziomie 198,6 mln zł, a zysk netto wyniósł 55,1 mln zł. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł. Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł. Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST.