Grupa BEST zwiększa efektywność i notuje rekordowe spłaty wierzytelności w IV kwartale 2019 r.

Spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie BEST w czwartym kwartale 2019 r. wyniosły ponad 73 mln zł, czyli o 18% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Był to zarazem najlepszy kwartalny wynik w całej historii Grupy.

– Od dłuższego czasu koncentrujemy się na doskonaleniu naszej działalności operacyjnej i optymalnym doborze strategii windykacyjnych. Efektem są rekordowe spłaty z zarządzanych portfeli wierzytelności należne Grupie BEST osiągnięte w ostatnim kwartale minionego roku. Dzięki temu, cały 2019 rok zakończyliśmy ze stabilnym poziomem spłat, pomimo ograniczonych inwestycji w nowe portfele – wskazał Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

Narastająco w ciągu czterech kwartałów 2019 r. spłaty wierzytelności należne Grupie BEST wyniosły blisko 263 mln zł wobec niespełna 261 mln zł przed rokiem.

W minionym roku Grupa BEST nabyła portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej 342 mln zł, za które zapłaciła 31 mln zł. Dla porównania, rok wcześniej zainwestowała 81 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,36 mld zł.

W samym czwartym kwartale 2019 r. na zakup nowych portfeli Grupa BEST wydała 12,2 mln zł, co jest kwotą zbliżoną do zainwestowanej w analogicznym okresie 2018 r. (12,5 mln zł).

Spłaty z nabytych portfeli wierzytelności oraz inwestycje w nowe portfele

(mln zł) 4Q 2019 4Q 2018 zmiana r/r 2019 2018 zmiana r/r
Spłaty z posiadanych portfeli, w tym: 82,4 70,7 16% 299,0 298,5 0%
należne GK BEST 73,1 61,9 18% 262,9 260,9 1%
Wartość nominalna nabytych portfeli 111,0 156,0 (29%) 342,2 1 361,3 (75%)
Koszt nabycia nowych portfeli 12,2 12,5 (3%) 30,8 81,1 (62%)