Grupa Ubezpieczeniowa Europa – dobry wynik i biznes oparty o nowe technologie

W 2016 r. Grupa Ubezpieczeniowa Europa wypracowała prawie 1,5 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR i odpowiednio 1,3 mld zł wg MSR) oraz ponad 57 mln zł zysku. Spółka majątkowa osiągnęła dynamiczne wzrosty sprzedaży w najważniejszych kategoriach produktowych – ubezpieczeniach niskiego wkładu do kredytów hipotecznych oraz dla branży leasingowej, a spółka życiowa w segmencie ubezpieczeń inwestycyjnych oraz ochronnych. Firma intensywnie rozwijała rozwiązania insurtech wspierające nowe obszary biznesowe, a także postawiła na multikanałowość dystrybucji.

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. zebrało w ub.r. blisko 300 mln zł składki przypisanej brutto (wg PSR i MSR) oraz osiągnęło prawie 47 mln zł zysku. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. sprzedało polisy za prawie 1,2 mld zł wg PSR (i odpowiednio ponad 1 mld zł wg MSR), zarabiając ponad 10 mln zł.

–Powtarzalność pozytywnych wyników na niełatwym rynku finansowym to sukces. Zwłaszcza, że dla Grupy Europa był to rok intensywnej transformacji w każdym obszarze biznesowym. W 2016 roku mocno rozwijaliśmy współpracę w kanałach, które – obok kanału bankowego – określamy jako strategiczne: firmach leasingowych, telekomach, biurach podróży, u organizatorów imprez sportowych. Jednocześnie zaczęliśmy prace nad nową generacją produktów ubezpieczeniowych, zainwestowaliśmy w rozwiązania insurtech oraz big data, gruntownie zmieniliśmy sferę obsługi klientów. W każdym z powyższych obszarów postawiliśmy przede wszystkim na rozwój kompetencji i kreatywności naszych pracowników. Analizując wyniki za miniony rok, mam przekonanie, że wszystkie decyzje strategiczne były słuszne – mówi Marat Nevretdinov, wiceprezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa.

Multikanałowość – przyszłość sprzedaży

Wielokanałowość – to hasło od 2016 r. wyznacza kierunek działania Grupy Europa. Firma przechodzi kompleksową zmianę stawiając na różnorodne kanały sprzedaży, szeroko wykraczające poza branżę finansową. Europa ubezpiecza uczestników masowych imprez sportowych oraz sponsoruje liczne wydarzenia biegowe i triathlonowe, m.in. prestiżowy Enea Ironman 70.3 Gdynia czy Enea 5150 Warsaw. Rozpoczęła również sprzedaż polis turystycznych w bankomatach.

– Jesteśmy i pozostaniemy jednym z głównych graczy na rynku bancassurance i bardzo chciałbym, aby wyjątkowe kompetencje i wiedza Grupy Europa, zebrane dzięki współpracy z tak wymagającymi partnerami jak banki, przełożyły się na inne kanały. To co zrobiliśmy w ubiegłym roku, jest dopiero początkiem ekscytującej drogi przemian. Dysponujemy największą na rynku ubezpieczeniowym bazą przeegzaminowanych agentów. Obecnie jest to 59 tysięcy osób. To ogromny potencjał, który daje nam przewagę rynkową we wdrażaniu idei wielokanałowości – podkreśla Marat Nevretdinov.

TU Europa – nowa indywidualna oferta

TU Europa w 2016 r. kontynuowało rozwój biznesu w kluczowych segmentach produktowych. Firma znacząco zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń dedykowanych branży leasingowej. Z sukcesem sprzedaje m.in. GAP, ubezpieczenie ochrony prawnej oraz inne produkty chroniące małe i średnie przedsiębiorstwa, nagrodzone m.in. Orderem Finansowym magazynu ekonomicznego Home&Market za nowatorskie podejście do biznesu. W ub.r. firma pozyskała do współpracy kolejnego partnera dystrybucyjnego i udoskonaliła ofertę produktową, w tym przede wszystkim ubezpieczeń dla MSP.

TU Europa wypracowało ponad 40-proc. wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń niskiego wkładu. Wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów dla turystów przełożyło się natomiast na istotny wzrost wolumenów w segmencie ubezpieczeń podróżnych. Bardzo ważnym elementem rozwoju spółki majątkowej były produkty ubezpieczeniowe, które mają za zadanie chronić sprzęt elektroniczny zakupiony w sieciach detalicznych lub u operatora telefonii komórkowej.

TU na Życie Europa – inwestycje przynoszą zyski klientom

TU na Życie Europa największy wolumen sprzedaży wypracowało w segmencie ubezpieczeń z UFK. Składka przypisana brutto z tych produktów wzrosła o blisko 40 proc.

– Od kilku lat pracujemy nad ciągłą poprawą jakości produktów inwestycyjnych, co przekłada się na  ich wysoką sprzedaż. Jednak ważniejsze od wyników sprzedaży jest to, że inwestycje poczynione przez naszych klientów przynoszą zyski – wyjaśnia Marat Nevretdinov.

Strategia, która cieszy się największym zainteresowaniem klientów w ramach portfeli modelowych, w ciągu ostatniego roku osiągnęła 5,6-proc. stopę zwrotu. Dla porównania WIG20 przyniósł w analogicznym okresie 4,7 proc.

O ponad 25 proc. wzrosła również składka przypisana brutto z ubezpieczeń sprzedawanych wraz z kredytami hipotecznymi. Dobre wyniki w tym segmencie to efekt nie tylko pozytywnej dynamiki rynku, ale przede wszystkim odpowiednio sprofilowanej oferty ubezpieczeń na życie.

Insurtech dla klienta i partnera

Z myślą o klientach i partnerach biznesowych Grupa Europa wdrożyła innowacyjne rozwiązania insurtech, które znacząco usprawniają obsługę obu tych grup. Likwidacja szkód odbywa się w pełni online, co znacząco skróciło czas załatwiania spraw i poprawiło poziom zadowolenia klientów. W ub. r. Grupa Europa zainwestowała w nowoczesną hurtownię danych, co umożliwi precyzyjne dopasowanie produktów do oczekiwań klientów. Została także wdrożona autorska aplikacja Customer View 360, która gromadzi wszystkie dane o klientach niezbędne do szybkiej i sprawnej obsługi przychodzących zapytań. Firma, jako jeden z pierwszych ubezpieczycieli, udostępnia klientom czat oraz stronę www.tueuropa.pl zaprojektowaną w technologii RWD (Responsive Web Design).

Podjęte działania proklienckie Grupy Europa znalazły odzwierciedlenie w badaniu Instytucja Roku 2016, przeprowadzonym przez ekspertów portalu Mojebankowanie.pl, w którym firma zajęła 2. miejsce w kategorii „Zdalne kanały kontaktu” wśród 42. ubezpieczycieli.

Wysiłki w obszarze biznesowym, które Europa podjęła w ub.r., zostały docenione przez ekspertów rynku. Firma otrzymała tytuł Mistrz Biznesu 2016 w kategorii „Ubezpieczenia”, przyznany przez magazyn Businessman.pl za wyprzedzanie trendów, kompleksową transformację oraz rozwój spółki oparty o technologie.