Hipoteka odwrócona. Według prognoz do 2031 roku rynek globalny urośnie trzykrotnie

Hipoteka odwrócona. Według prognoz do 2031 roku rynek globalny urośnie trzykrotnie

Robert Majkowski
Prezes Zarządu, Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Członek Zarządu EPPARG

Eksperci prognozują, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat globalny rynek hipoteki odwróconej urośnie trzykrotnie. Już dziś wartość środków uwalnianych, dzięki tej usłudze, przekracza rocznie 15 mld dolarów w skali świata. Do 2031 roku liczba ta zwiększy się do 50 mld dolarów rocznie.[1] Ernst & Young (EY) oraz European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG) opublikowały właśnie raport dotyczący hipoteki odwróconej na świecie. Znalazły się w nim dane z 13 krajów, w których hipoteka odwrócona ma ugruntowaną pozycję lub dopiero się rozwija.

W raporcie pt. „Global Equity Release Roundtable 2020” przygotowanym przez EY i EPPARG zebrano dane z Australii, Kanady, Niemiec, Włoch, Irlandii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

W każdym z tych krajów etap rozwoju usługi i liczba oferowanych rozwiązań są nieco inne. Generalizując – podmiotami zawierającymi umowy hipoteki odwróconej są zazwyczaj banki, firmy ubezpieczeniowe i sekurytyzacyjne. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest odwrócony kredyt hipoteczny. W niektórych krajach (jak np. w Polska, Włochy i Niemcy) oferowana jest też renta dożywotnia, czyli hipoteka odwrócona w modelu sprzedażowym. Najniższy wiek, w którym senior może skorzystać z hipoteki odwróconej to 55 lat i jest on notowany w Kanadzie, Holandii i Wielkiej Brytanii. W większości krajów granicą wiekową jest 60 lat, choć w Hiszpanii i Niemczech 65 lat.

Najbardziej rozwinięte rynki

Dziś do najbardziej rozwiniętych rynków na świecie należą przede wszystkim Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia. W każdym z tych krajów, dzięki usłudze hipoteki odwróconej, seniorzy corocznie uwalniają ponad 2 miliardy dolarów kapitału, a liczba firm oferujących takie produkty waha się, w poszczególnych krajach, pomiędzy kilkoma a nawet kilkuset podmiotami, jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii. Do rynków wysoce rozwiniętych należy zaliczyć też m.in. Kanadę, Norwegię, Szwecję i Holandię.

Warto podkreślić, że w najbardziej rozwiniętych krajach hipoteka odwrócona funkcjonuje od ponad trzydziestu lat, ale dynamiczny rozwój rozpoczął się w ostatniej dekadzie. Bardzo ważną rolę w tym procesie odegrał dostęp do odpowiedniego, długoterminowego finansowania, wzrost standardów oferowania usługi i reputacji usługodawców. Polski rynek, gdyby spojrzeć na niego przez pryzmat globalny, wciąż jest rynkiem młodym, raczkującym, czekającym, a wręcz domagającym się stosownych regulacji ale przede wszystkim dopasowanego finansowania. Według raportu EY wartość rodzimego rynku to obecnie mniej niż 0,5 mld dolarów, a liczba profesjonalnych podmiotów oferujących tę usługę w Polsce jest mniejsza niż 5.

Największa bariera? Brak świadomości

Brak świadomości dotyczącej usługi, ale też możliwości poprawienia swojej sytuacji na emeryturze – to bariera, która może mieć wpływ na rozwój rynku hipoteki odwróconej na świecie. Dokładnie na tę barierę wskazała większość przedstawicieli z 13 krajów biorących udział w badaniu. W Polsce świadomość jest coraz wyższa. Z badania opinii, przeprowadzonego wśród seniorów wynika, że blisko 90 proc. z nich słyszała o rencie dożywotniej. Nasz kraj musi jednak pamiętać o innych barierach takich jak pozyskiwanie funduszy na rozwój czy czekanie na odpowiednie regulacje.

W opinii Steve’a Kyle, Sekretarza Generalnego EPPARG, ​​podmioty oferujące hipotekę odwróconą na całym świecie stoją przed podobnymi wyzwaniami i możliwościami. Jako branża na całym świecie musimy zwiększać świadomość korzyści społecznych i ekonomicznych, jakie może dać uwolnienie kapitału zamrożonego w nieruchomościach. To ważne szczególnie w świetle globalnego spowolnienia gospodarczego wywołanego przez. Istotne jest również wyznaczanie najwyższych standardów i norm obowiązujących uczestników rynku. Niezbędne będzie bezpieczne rozwijanie rynku globalnego, ścisła współpraca z organami regulacyjnymi i rządami, by wykazać, że uwolnienie kapitału jest bezpieczną opcją finansową dla starszych właścicieli domów, którzy chcą uzupełnić swoje dochody.

Prognozowane dynamiczne wzrosty

Przewiduje się, że za 10 lat roczny wolumen rynku przekroczy w Stanach Zjednoczonych 25 mld dolarów, co oznacza, że Amerykanie będą sprzedawać – tylko w ciągu jednego roku – odwrócone kredyty hipoteczne o takiej wartości. Kolejnym rynkiem, który będzie – według prognoz – notował najwyższe wzrosty stanie się Wielka Brytania (z wolumenem rocznym na poziomie 13 mld dolarów). Wysoko plasują się również Włochy (wolumen roczny szacowany na 6-10 mld), które od momentu wejścia nowych, dedykowanych regulacji prawnych są jednym z najszybciej rozwijających się rynków. Duże wzrosty przewiduje się też w Kanadzie (3-4 mld). Szacuje się, że w Polsce do 2031 roku roczny wolumen może osiągnąć ok. 0,6 mld dolarów.

[1] Raport „Global Equity Release Roundtable 2020”, przygotowany przez EY i EPPARG, opublikowany 28.01.2021.
Link: http://epparg.org/news/global-equity-release-market-forecast-to-more-than-treble-by-2031/