Hoist Polska nowym Członkiem KPF

Hoist Polska nowym Członkiem KPF

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce powiększyła się o kolejne, ważne przedsiębiorstwo sektora zarządzania wierzytelnościami – Hoist Polska Sp. z o.o. Poszerzenie grona Członków KPF o tę firmę jeszcze bardziej wzmocni reprezentatywność KPF jako samorządu przedsiębiorców rynku finansowego. Reprezentatywność samorządu KPF dla sektora zarządzania wierzytelnościami, współtworzonego od lutego 2016 roku przez Hoist Polska, potwierdza dziś między innymi wartość nominalna wierzytelności, zarządzanych przez firmy Członkowskie KPF. Na koniec III kwartału 2015 roku wzrosła ona do prawie 67 mld PLN. W tym kontekście, o reprezentatywności KPF świadczy również zaobserwowany w ostatnim okresie kwartalnym wzrost o 5,2 mld PLN nominalnej wartości wierzytelności w obsłudze Członów KPF. Względem III kwartału roku 2014 wartość wierzytelności wzrosła o ponad 33,6%.

Nowa firma Członkowska KPF, Hoist Polska Sp. z o.o. to część Hoist Finance AB, ogólnoeuropejskiej grupy finansowej, zajmującej się nabywaniem i zarządzaniem wierzytelnościami. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w nabywaniu i zarządzaniu niezabezpieczonymi i zabezpieczonymi wierzytelnościami. Całkowita wartość księgowa pozyskanych wierzytelności wynosi 8,9 mld SEK (koron szwedzkich), a szacowana wartość odzysków z kolejnych 120 miesięcy wynosi 15,6 mld SEK. Działalność spółki Hoist Finance AB jest regulowana przez Szwedzką Komisję Nadzoru Finansowego.

Przystąpienie do KPF Hoist Polska, części uznanej międzynarodowej grupy finansowej to potwierdzenie ważnej roli, jaką od ponad 10 lat odgrywa nasza organizacja dla rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. To liderzy tego rynku, Członkowie KPF zadecydowali o kształcie tego rynku, jego filozofii i wysokich standardach praktyk windykacyjnych, koncyliacyjnej formule windykacji uznającej dłużnika za klienta. Dziś nie ma w Polsce firmy tego sektora, która nie odwoływałaby się do dorobku samorządowego Członków KPF, która nie przyznawałaby się do formuły i filozofii zarządzania wierzytelnościami, wypracowanej przez Członków KPF i rozwijanej od 2005 roku, to jest od daty przyjęcia Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych, powołania do życia Komisji Etyki – powiedział Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.