I KONGRES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w pozabankowych instytucjach pożyczkowo-kredytowych

I KONGRES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM w pozabankowych instytucjach pożyczkowo-kredytowych

W dniu 22 maja 2012 roku w Warszawie odbył się I Kongres Zarządzania Ryzykiem na pozabankowym rynku pożyczkowo – kredytowym.

 I Kongres
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W POZABANKOWYM SEKTORZE POŻYCZKOWYM

BUDOWANIE TRWAŁEJ I RENTOWNEJ POZYCJI
NA RYNKU POŻYCZEK POZA BANKOWYCH

Pożyczanie pieniędzy od zawsze jest związane z ryzykiem. Pierwszym, które przychodzi na myśl, jest oczywiście ryzyko, że pożyczone pieniądze nie zostaną zwrócone. Ryzyko to ponosi każda osoba, która pożycza komuś swoje środki, nawet jeśli jest to tylko pożyczka w rodzinie. Jednakże, w przypadku instytucji pożyczkowych, dla których pożyczanie jest głównym przedmiotem działalności, to proste ryzyko, o którym wspomniano wyżej, staje się jednym z zasadniczych elementów biznesu. Prawidłowo zarządzane może stać się bardziej źródłem szans, niż zagrożeń. Pojawiają się jednak inne ryzyka, którymi, ze względu na ich nieprzewidywalność oraz potencjalnie katastrofalne skutki, znacznie trudniej zarządzać. Instytucje poza bankowe, działające na rynku bardzo trudnym, obarczonym wieloma problemami natury pozabiznesowej, są na te ryzyka szczególnie narażone. Skala ryzyk utraty reputacji, prawnego, operacyjnego oraz kredytowego jest wysoka, stąd rozwijanie trwałej obecności na rynku wymaga systematycznego podejścia do zarządzania ryzykiem.

Zaproszenie skierowane jest do zarządów i kierownictw wszystkich uczestników rynku pożyczek poza bankowych oraz firm ich obsługujących: pośredników kredytowych, dostawców informacji gospodarczej, firm zarządzających wierzytelnościami, doradczych oraz informatycznych.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

AGENDA

PLAKAT