III Kongres Zarządzania Wierzytelnościami

III Kongres Zarządzania Wierzytelnościami

W dniu 15 listopada 2012 roku odbył się III Kongres Zarządzania Wierzytelnościami.

III Kongres Zarządzania Wierzytelnościami to miejsce spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące stanu i perspektyw sektora zarządzania wierzytelnościami. Kongres obejmował cztery obszary merytoryczne, związane z windykacją w instytucjach finansowych, specyfiką windykacji portfeli małych i średnich przedsiębiorstw oraz sposobów sprzedaży wierzytelności funkcjonujących na świecie. Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się uznani eksperci z sektora doradczego, instytucji finansowych, zarządzania wierzytelnościami, zarządzającego informację gospodarczą a także przedstawiciele sektora firm leasingowych oraz faktoringowych.

Coroczny Kongres zyskał już sobie opinię najważniejszego w Polsce wydarzenia branżowego, a przy tym interesującego i inspirującego miejsca spotkania sektora zarządzania wierzytelnościami, w tym dostawców wierzytelności i firm świadczących usługi w tym zakresie. Gromadzi on kadrę zarządzającą banków, firm zarządzających wierzytelnościami, firm zarządzających informacją gospodarczą, instytucji ubezpieczeniowych, kancelarii prawniczych, firm pożyczkowych oraz firm doradztwa biznesowego. W tym roku po raz pierwszy zaprosiliśmy do udziału firmy z sektora leasingowego i faktoringowego.

 

AGENDA


 OTWARCIE KONGRESU

Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF
WINDYKACJA PANEL I

ZAKRES MERYTORYCZNY PREZENTACJI I DYSKUSJI PANELOWEJ

 • Windykacja jako narzędzie zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych. Optymalne umiejscowienie „służb windykacyjnych” w strukturze organizacyjnej instytucji finansowej
 • Wybór rodzaju postępowania sądowego jako element strategii windykacyjnej
 • Kompleksowa ocena klienta kluczowym elementem ustalania optymalnych procesów windykacyjnych.
 • Kierunki zmian w windykacji sądowej w kontekście wzrostu „informatyzacji” postępowań sądowych w tym zakresie oraz zmian sposobu działania komorników

PREZENTACJE WPROWADZAJĄCE

 • Wojciech Kuryłek, Dyrektor Departamentu Windykacji I Restrukturyzacji, Bank PKO BP S.A.
 • Beata Barańska, Dyrektor Pionu Prawnego i Sekurytyzacji, e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.
 • Joanna Roguska – Ciborska, Starszy Menedżer Ds. Kluczowych Klientów Obszaru Klienta Strategicznego, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.
 • Andrzej Mularzuk, Komornik Sądowy, Wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Warszawie, Członek Krajowej Rady Komorniczej

DYSKUSJA ZAPROSZONYCH PANELISTÓW

 • Beata Barańska, Dyrektor Pionu Prawnego i Sekurytyzacji, e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.
 • Małgorzata Drozdowska, Prezes Zarządu, SGB CDR Investment Sp. z o.o.
 • Andrzej Mularzuk, Komornik Sądowy, Wiceprzewodniczący Rady Izby Komorniczej w Warszawie, Członek Krajowej Rady Komorniczej
 • Joanna Roguska – Ciborska, Starszy Menedżer Ds. Kluczowych Klientów Obszaru Klienta Strategicznego, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

MODERATOR: WOJCIECH KURYŁEK, DYREKTOR DEPARTAMENTU WINDYKACJI I RESTRUKTURYZACJI, BANK PKO BP S.A.

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA PANEL II

ZAKRES MERYTORYCZNY PREZENTACJI I DYSKUSJI PANELOWEJ

 • Specyfika windykacji portfeli MŚP z perspektywy BANKÓW
 • Specyfika windykacji portfeli MŚP z perspektywy FIRM LEASINGOWYCH
 • Specyfika windykacji portfeli MŚP z perspektywy FIRM FACTORINGOWYCH
 • Windykacja i sprzedaż zabezpieczeń
 • Specyfika sektora MŚP – sytuacja rynku w ujęciu statystycznym

PREZENTACJE WPROWADZAJĄCE

 • Paweł Mazurek, Dyrektor Departamentu Doradców Kredytowych, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Anna Marcinkowska, Pełnomocnik Zarządu Ds. Prawnych, Krajowy Rejestr Długów Big S.A.
 • Paweł Bryła, Członek Zarządu,BRE Faktoring S.A.
 • Jarosław Wieliczko, Członek Zarządu, Dyrektor ds.Zarządzania Ryzykiem, ING Lease Polska Sp. z o.o.
 • Kinga Rogowska, Niezależny Ekspert

DYSKUSJA ZAPROSZONYCH PANELISTÓW

 • Bolesław Gaweł, Członek Rady Nadzorczej CCTools, niezależny konsultant
 • Andrzej Mańkowski, Dyrektor Zarządzający, AVS Polska Sp. z o. o.
 • Paweł Mazurek, Dyrektor Departamentu Doradców Kredytowych, Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Anna Marcinkowska, Pełnomocnik Zarządu ds. Prawnych, Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.
 • Jarosław Wieliczko, Członek Zarządu, Dyrektor ds.Zarządzania Ryzykiem, ING Lease Polska Sp. z o.o.
 • Paweł Bryła, Członek Zarządu, BRE Faktoring S.A.

MODERATOR: KINGA ROGOWSKA, NIEZALEŻNY EKSPERT

SPRZEDAŻ PANEL III

ZAKRES MERYTORYCZNY PREZENTACJI I DYSKUSJI PANELOWEJ:

 • Struktura sprzedawanych portfeli – lata ubiegłe – czas kryzysu, prognoza na następne lata
 • Czy można jeszcze bardziej zoptymalizować sprzedaż w świetle obecnych przepisów
 • Jak sprzedaje się na świecie – możliwe inne warianty sprzedaży wierzytelności funkcjonujące na świecie – czy mają szanse przełożenia na rynek polski?
 • Sekurytyzacja a subpartycypacja

PREZENTACJE WPROWADZAJĄCE

 • Piotr Krupa, Prezes Zarządu, KRUK S.A.
 • Janusz Sękowski, Dyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego, PwC
 • Andrzej Stosio, Partner, Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy Sp.k.
 • Adam Stopyra, Associate, CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp.k.
 • Wojciech Dmoch, Doradca Podatkowy, Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy Sp.k.

DYSKUSJA ZAPROSZONYCH PANELISTÓW:

 • Piotr Krupa, Prezes Zarządu, KRUK S.A.
 • Andrzej Stosio, Partner, Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy Sp.k.
 • Adam Stopyra, Associate, CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp.k.
 • Wojciech Dmoch, Doradca Podatkowy, Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy Sp.k.

MODERATOR: JANUSZ SĘKOWSKI, DYREKTOR W DZIALE DORADZTWA BIZNESOWEGO, PWC

 

FORWARD FLOW AGREEMENT (FFA) – NOWA FORMA ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI PANEL IV

PREZENTACJA WPROWADZAJĄCA

MODEL FORWARD FLOW AGREEMENT (FFA) – kiedy myśleć o FFA – kompleksowość FFA
Bartłomiej Smolarek, Dyrektor w Dziale Doradztwa Transakcyjnego Ernst & Young

DYSKUSJA ZAPROSZONYCH PANELISTÓW: WADY I ZALETY MODELU FFA

 • Paweł Kurpiński, Bre Bank S.A.
 • Renata Nowak, Wicedyrektor Departamentu Kredytów Detalicznych, Bre Bank S.A.
 • Urszula Okarma, Członek Zarządu, Kruk S.A.
 • Anna Gawęska – Dąbrowska, Prezes Zarządu, Ultimo Sp. z o.o.
 • Jarosław Zachmielewski, Best TFI S.A.

MODERATOR: BARTŁOMIEJ SMOLAREK, DYREKTOR W DZIALE DORADZTWA TRANSAKCYJNEGO ERNST & YOUNG

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
KOKTAJL