Inicjatywy KPF kolejny raz w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Inicjatywy KPF kolejny raz w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Aż cztery inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych zostały opisane w tegorocznej, szesnastej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To jedyny tego rodzaju przegląd aktywności firm w Polsce.

Na blisko 200 stronach publikacji znalazły się opisy 1190 dobrych praktyk różnych firm i organizacji − 639 nowych i 551 długoletnich. To odpowiednio o 39% i 32% więcej praktyk niż w ubiegłorocznej edycji raportu.

Wśród nich znalazły się te realizowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych:

  • Zasady Dobrych Praktyk – dokument, będący zasadniczym elementem programu etycznego KPF i zbiorem zasad postępowania, opartym na ogólnych normach moralnych, przyjętych do stosowania w praktyce biznesowej przez przedsiębiorstwa zrzeszone w KPF.
  • Sesja dialogowa z interesariuszami – spotkanie, podczas którego uczestnicy mogli wyrazić swoje oceny co do jakości funkcjonowania KPF, jej roli i wkładu w rozwój rynku usług finansowych oraz standardy, jakie stosuje, by szerzyć idee odpowiedzialnego biznesu oraz etyki. Zebrano również rekomendacje dla zrównoważonego rozwoju organizacji, jej przyszłych celów i zadań oraz planowanej publikacji raportu pozafinansowego KPF.
  • Raport Odpowiedzialności Społecznej, stanowiący syntetyczny opis działalności KPF w okresie 2012–2016 w każdym istotnym aspekcie budowania kapitału społecznego. Ostateczny kształt dokumentu powstał na podstawie opinii uczestników sesji dialogowej, zorganizowanej w gronie interesariuszy KPF, przeprowadzonej w grudniu 2016 roku.
  • Konkurs Verba Veritatis – ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską, inżynierską, licencjacką, podyplomową oraz doktorską, dotyczącą tematyki związanej z CSR, etyką biznesu i ładem korporacyjnym, organizowany od 2006 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Jego celem jest między innymi podnoszenie wśród młodych ludzi, rozpoczynających karierę zawodową poziomu ich wiedzy w zakresie merytorycznym konkursu, co może stanowić ich pożyteczny i konkretny wkład w budowania kapitału społecznego w ich środowisku pracy.

Cieszymy się, że zarówno Konkurs Verba Veritatis, jak i działania KPF z zakresu ładu korporacyjnego oraz dialogu i raportowania społecznego zostały zauważone i znalazły się w raporcie, tym bardziej, że stanowią one ważny element realizacji strategii CSR w zrzeszonych w KPF firmach. To kolejne, solidne potwierdzenie konkretnego efektu podejmowanych przez KPF działań dla realizacji naszej misji budowania kapitału społecznego na rynku finansowym – powiedział Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Wszystkie nadesłane przez firmy dobre praktyki po weryfikacji przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu są klasyfikowane według 7 obszarów ISO 26000. Tegoroczna edycja raportu jest też drugą, w której do dobrych praktyk firm przyporządkowane zostały Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W ten sposób FOB przyłącza się do ich promocji, zachęcając wszystkie firmy, aby tworząc i realizując pojedyncze działania i całe strategie odpowiedzialnego biznesu − brały pod uwagę wyzwania zrównoważonego rozwoju zdefiniowane na poziomie globalnym.

W Raporcie, na stronie 18, znalazł się także artykuł laureatki ubiegłorocznej edycji konkursu Verba Veritatis dr Pauliny Malaczewskiej, poświęcony zagadnieniu szarej strefy gospodarki.

***

Premiera Raportu odbyła się 12 kwietnia 2018 r., podczas 7. Targów CSR. Publikacja dostępna jest wersji online, a tegoroczne praktyki dołączono do przeglądarki praktyk ze wszystkich 16 lat, dostępnej na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/. Wersja PDF raportu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2017/