V edycja konkursu (2010) – wyniki

Uroczyste ogłoszenie wyników V edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się w dniu 21 października 2010 roku podczas X Konferencji Prakseologiczno-Etycznej w Warszawie (pt. „Prakseologiczne i etyczne aspekty przywództwa w biznesie”).

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego spośród 12 zgłoszeń wybrała 6 najlepszych prac, w tym 3 laureatów i 3 wyróżnienia.

 

WYNIKI V EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I MIEJSCE:
Marta Makowska, autorka pracy doktorskiej pt. Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego, Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

II MIEJSCE:
Dominik Stanny, autor pracy doktorskiej pt. Teoria interesariuszy R.E. Freemana – między ekonomią a etyką, Katolicki Uniwersytet Lubelski

III MIEJSCE:
Marek Bachorski-Rudnicki, autor pracy magisterskiej pt. Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie TEY.PL Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska

WYRÓŻNIENIA:
–  Ewelina Trojnar, autorka pracy magisterskiej pt. Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
–  Katarzyna Kubiak, autorka pracy magisterskiej pt. Odpowiedzialność społeczna korporacji międzynarodowych jako źródło przewagi konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa SABMiller plc i polskiej filii – Kompanii Piwowarskiej S.A., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
–  Magdalena Pachulska, autorka pracy magisterskiej pt. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kształtowania wizerunku firmy na przykładzie PKN ORLEN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

NAGRODA SPECJALNA:
Agnieszka Nowak, autorka pracy magisterskiej pt. Kodyfikacja, implementacja i stosowanie dobrych praktyk przez instytucje finansowe, Uniwersytet Gdański