VI edycja konkursu (2011) – wyniki

Uroczyste ogłoszenie wyników VI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się w dniu 27 października 2011 roku podczas XI Konferencji Prakseologiczno-Etycznej w Warszawie.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego spośród 18 zgłoszeń wybrała 4 najlepsze prace.

 

WYNIKI VI EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I MIEJSCE:

– Marta Strumińska-Kutra, autorka pracy doktorskiej pt. Władza i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Perspektywa Instytucjonalna, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

II MIEJSCE (ex aequo):

– Magdalena Krukowska, autorka pracy doktorskiej pt. Pomiar odpowiedzialności społecznej polskich przedsiębiorstw, Akademi Leona Koźmińskiego w Warszawie
– Aleksandra Sendal, autorka pracy magisterskiej pt. Od koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu do koncepcji Korporacyjnego Obywatelstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
– Monika Wasilonek, autorka pracy licencjackiej pt. Reklama na granicy prawa: między komunikacją a prowokacją, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie