VII edycja konkursu (2012) – wyniki

Uroczyste ogłoszenie wyników VII edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się 18 października 2012 roku podczas XII Konferencji Prakseologiczno-Etycznej w Warszawie.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 21 zgłoszeń 6 najlepszych prac, w tym 3 laureatów i 3 wyróżnienia.

 

WYNIKI VII EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I MIEJSCE:

– Bartłomiej Węgrzyn, autor pracy magisterskiej pt. Najlepsze praktyki w zarządzaniu organizacją – na przykładzie firm Semco i General Electric oraz zgromadzeń zakonnych benedyktynów i jezuitów, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

II MIEJSCE:

– Grzegorz Świątek, autor pracy magisterskiej pt. Raport Społeczny Na Przykładzie Wydziału Ekonomii, Zarządzania I Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

III MIEJSCE:

– Małgorzata Zygarlicka, autorka pracy podyplomowej pt. Etyka biznesu w krajach azjatyckich: Chiny i Indie, Politechnika Opolska

WYRÓŻNIENIA:

– Anna Chwałczyńska, autorka pracy licencjackiej pt. Fair Trade – teoria i praktyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
– Izabella Witkowska, autorka pracy magisterskiej pt. „Ocena efektywności inwestycji w kapitał ludzki”, Uniwersytet Gdański
– Katarzyna Wróblewska, autorka pracy magisterskiej pt. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w procesie rekrutacji na przykładzie firmy z branży telekomunikacyjnej, Uniwersytet Warszawski

 

Sponsorami nagród byli: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Centrum Finansowe Banku BPS S.A., Provident Polska S.A., Wydawnictwo ConCorda S.A., Forum Odpowiedzialnego Biznesu.