VIII edycja konkursu (2013) – wyniki

Uroczyste ogłoszenie wyników VIII edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu odbyło się 17 października 2013 roku podczas XIII Konferencji Prakseologiczno-Etycznej w Warszawie (pt. „Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?”).

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem dr. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 36 zgłoszeń 10 najlepszych prac, w tym 7 laureatów i 3 wyróżnienia.  

 

WYNIKI VIII EDYCJI KONKURSU VERBA VERITATIS:

I MIEJSCE:

– Marta Karwacka, autorka pracy doktorskiej pt. „Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Roberta Karaszewskiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

II MIEJSCE (ex aequo):

– Adam Grzymisławski, autor pracy magisterskiej pt. Analiza porównawcza trzech strategii odpowiedzialnego inwestowania opartych o analizę czynników ESG, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
– Katarzyna Klimkiewicz, autorka pracy doktorskiej pt. Zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego pracodawcy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

III MIEJSCE (ex aequo):

– Magdalena Głowska, autorka pracy licencjackiej pt. Analiza wdrożenia koncepcji CSR w wybranych instytucjach finansowych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
– Dariusz Jędrzejka, autor pracy doktorskiej pt. Rozszerzona sprawozdawczość biznesowa. Kluczowe uwarunkowania i konsekwencje zwiększania przejrzystości spółek giełdowych, Uniwersytet Łódzki
– Sandra Tatarczyk, autorka pracy magisterskiej pt. Wykorzystanie korporacyjnych mediów społecznościowych do komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
– Katarzyna Tywusik, autorka pracy magisterskiej pt. Etyka zawodowa profesji związanych z zasobami ludzkimi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

WYRÓŻNIENIA:

– Małgorzata Grabowska, autorka pracy licencjackiej pt. „Marketing zaangażowany społecznie w opinii konsumentów”, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
– Anna Para, autorka pracy magisterskiej pt. Modele wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie wybranych przedsiębiorstw działających w Polsce, Szkoła Główna Handlowa
– Katarzyna Szydłowska, autorka pracy magisterskiej pt. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), jako element kultury organizacji na przykładzie firmy NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Opolu, Uniwersytet Wrocławski

 

Sponsorami nagród pieniężnych byli: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Centrum Finansowe Banku BPS S.A., ANG Społdzielnia Doradców Kredytowych. Nagrody książkowe ufundowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Wydawnictwo ConCorda.